< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Literatura pro děti a mládežÚvod do studia literaturyLiteratura

Literatura - pojmy

 • aliterace – opakování stejných hlásek na začátku po sobě následujících slov
 • paronomázie – nahromadění slov odvozených od jednoho slova (Pštros s pštrocicí a s třemi pštrosáčaty)
 • anafora – opakování stejných slov na začátku veršů
 • epifora – opakování stejných slov na konci veršů
 • epanastrofa = palilogie– opakování stejných slov na konci předešlého verše a na začátku následujícího verše
 • epizeuxis – opakování stejných slov ve verších
 • onomatopoie = zvukomalba - seskupení hlásek na základě vyvolání dojmu, představy, napodobení zvuku (báseň Havran od Edgara Alana Poeho – Never more – časté r v celé básni – má připomínat krákání havrana)
 • eufonie = libozvuk – příjemné uspořádání zvuků za cílem vyvolat estetickou působivost
 • kakofonie – záměrný nelibozvuk
 • asyndeton – vynechávání spojovacích výrazů
 • polysyndeton – užití více spojovacích výrazů než je nutné (časté opakování a že...)
 • antiteze – přirovnání protikladem (noc i den)
 • paralelismus – podobná výstavba 2 i více po sobě následujích veršů nebo úseků textů
 • gradace – stupňování, klimax – vzestupně, antiklimax - sestupně
 • inverze – změna slovosledu ve větě oproti běžnému vyjadřování
 • apostrofa – oslovení osob, neživých věcí, abstraktních pojmů
 • elipsa – vypuštění slov na základě čtenářova domyšlení
 • aposiopeze – nedokončená výpověď, značí se ... nebo –
 • metafora – přirovnání na základě podobnosti
 • personifikace = zosobnění – neživým věcem se přisuzují lidské vlastnosti
 • metonymie – přesenesení významu na základě věcné souvislosti
 • synekdocha – přenesení významu na základě záměny celku a části (co se ty ruce napracovaly)
 • epiteton – básnický přívlastek, constans – označuje očekávanou vlastnost (Hloupý Honza) a ornans – zdobný přívlastek (Šrámek – Stříbrný vítr)
 • oxymorón – spojení slov, jejichž význami si odporují (Mácha – zbortěné harfy tón, mrtvé milenky cit)
 • hyperbola – nadsázka, přehánění (Erben – Vodník – Stokrát sem tě prosila)
 • litotes – oslabení významu, vyjádření kladu dvěma zápory (nemá nerada)
 • eufenismus – zjemnění výrazu (odešel na věky)
 • disfenismus – zhrubění výrazu (chcípnul)
 • alegorie = jinotaj – nezdělování věci přímo, něco co má hlubší smysl
 • ironie – významový protiklad, základní prostředek satiry, záměrné užití slov v opačném smysluPřidal: tess.for 20. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 287
Zhlédnuto: 24919 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Literatura pro děti a mládežÚvod do studia literaturyLiteratura