< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Předválečná avantgarda ve světové a české literatuřeModerní světová literatura 1. poloviny 20. stoletíLiteratura

Předválečná avantgarda v české literatuře

 • Kubismus, futurismus a expresionismus měli svůj ohlas také v předválečném těsně poválečném českém umění
 • Projevoval se nejprve ve výtvarném umění
 • Snahy výtvarníků odvrátit se od tradiční malby a od výtvarného impresionismu
 • 1907 – skupina Osma
 • 1911 - Skupina výtvarných umělců
 • své názory prosazovali také v časopisech – Umělecký měsíčník – od roku 1911
 • přispívali sem nejen výtvarníci, ale také literáti
 • představitelé předválečné avantgardy odmítali dekadenci, symbolismus a impresionismus
 • chtěli sblížit umění se životem
 • do oblasti estetična chtěli zahrnout civilizační pokrok
 • fascinovaly je elektrárny, automobily, letadla, bezdrátová telegrafie – krásy soudobého světa
 • snažili se o radikální přestavbu dosavadních jazykových prostředků, využívali volného verše
 • velkou roli při formování předválečné moderny sehráli bratři Čapkovi, ti také stáli u zrodu Almanachu na rok 1914
 • Otakar Theer, S. K. Neumann

STANISLAV KOSTKA NEUMANN

 • 1875-1947
 • básník, publicista, prošel složitým uměleckým vývojem od anarchismu, dekadence a symbolismu v 90. letech, přes civilismus až k proletářské poezii
 • otec pocházel z Polského šlechtického rodu, významný pražský advokát, poslanec zemského a říšského sněmu
 • otec předčasně zemřel, Neumanna vychovávala jeho matka ve vile na Olšanech – sem se soustřeďovala anarchistická skupina
 • nedokončil obchodní akademii
 • 1893 byl zatčen jako jeden z vůdců Omladiny, byl odsouzen na 14. měsíců do vězení, ve vězení vznikla část veršů první sbírky Nemesis bonorum custos
  • později zahrnuta do knihy Mládí a vzdor
  • kniha vězeňské a milostné lyriky, věnoval ji své první ženě Kamile, která se později stala vydavatelkou významné edice Knihy dobrých autorů
  • dekadentními náladami jsou poznamenány básníkovy sbírky z konce století
  • Jsem apoštol nového žití
  • Apostrofy hrdé a vášnivé
  • Satanova sláva mezi námi
 • roku 1897 se rozešel s dekadentní Moderní revue, založil vlastní časopis Nový kult (1897-1905) – literární a umělecký časopis
 • koncem 90. let začal pracovat v anarchistickém hnutí – básnickým vyjádřením tohoto období byla kniha Sen o zástupu zoufajících (1903)
 • celou tvorbu prvního období shrnul do Knihy mládí a vzdoru
 • 2. období tvorby – tzv. Moravské období
 • básník se svou druhou ženou přestěhoval do Bílovic u Brna
 • stal se spolupracovníkem Almanachu na rok 1914, v němž se programově zformovala nová umělecká skupina (bratři Čapkové, Otokar Fišer)
 • statě a fejetony – S městem za zády
 • 1914 – Kniha lesů, vod a strání
  • sbírka lyrické poezie
  • patří k autorovým nejvýznamnějším dílům
  • celou sbírku tvoří přes 60 básní
  • první vydání vyšlo s předmluvou Karla Čapka a s ilustracemi Josefa Čapka
  • autor se inspiroval svým pobytem na moravském venkově
  • dějištěm básní je kopcovitý kraj s řekou Svitavou poblíž Brna
  • básně odrážejí pocity básníka, který zatím žil jen ve městě
  • básník utíká do přírody, aby překonal tvůrčí krizi
  • v přírodě hledá nejen krásu, ale i inspiraci
  • kompozice je založena na posloupnosti jednotlivých ročních období od podzimu do pozdního léta (Babička - Němcová, Měsíce – Karel Toman)
  • stavba jednotlivých básní je jednoduchá, jsou psány pravidelným veršem
  • v úvodu je tzv. Vstupní modlitba – začíná i končí veršem: „Ve jménu života, radosti i krásy“ – autor vyjadřuje svůj radostný vztah k životu
  • následuje Prolog – oslava přírody
  • báseň Jarní zvěstování – parafrázuje modlitbu Zdrávas Maria
   • příroda se probouzí po zimním spánku, taje sníh, začínají zpívat ptáci – autor vítá probouzející se přírodu
   • oslava země, přírody
  • básně, které jsou nazvány podle stromů – V modřínech, Dub, Kaštan, Lípa
  • básně, které jsou pojmenovány podle měsíců – Září, Březen, V dubnu, Spánek únorový, Listopad mezi buky
  • motiv civilizace – Továrna; Tam, kde město počíná
  • vzpomíná na Japonsko – Vzpomínka v den šerý
  • poslední básní knihy je Epilog – příroda nám dala vše, co mohla a nyní se chystá k zimnímu spánku
  • básnické obraty, obrazná pojmenování, personifikace, barvy
  • Kaštan – psána formou sonetu
 • začal pracovat na sbírce Nové zpěvy (1911-1914) – sbírka vyšla až v roce 1918
  • oslavuje moderní technickou civilizaci, prostředí velkoměsta, oslavuje práci, snaží se poezii spojit s všedním životem
  • básně mají nový obsah, změnil formu – volný verš
  • básně mají mnohem rychlejší spád
  • rozdělena do 5 částí:
   • Zpěvy drátů
   • Zpěvy světel
   • Zpěvy z ticha
   • Zpěvy z lomozu
   • Zpěvy poválečné
  • libuje si v básnických výčtech
 • světovou válku prožil částečně na frontách v Makedonii a Albánii
 • Třicet zpěvů z rozvratu
 • Jako propagátor komunistických názorů se projevil ve sbírce Rudé zpěvy (1933)
 • Všechny naděje vkládal do Sovětského svazu, který nekriticky obdivoval, aniž by znal realitu
 • Ve 2. polovině 20. století psal popularizační a kulturně historické studie – Dějiny lásky, Dějiny ženy, Francouzský revoluce
 • Z 30. let – sbírky Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života

DRAMA PŘELOMU STOLETÍ

 • doznívají vlivy realistického dramatu, zejména Ibsenova tvorba
 • impresionismus se odráží v dramatech Šrámkových – Léto
 • v dramatech Viktora Dyka je spíše vliv symbolismu – Zmoudření Dona Quijota

JAROSLAV HILBERT

 • ve svých hráz zdůrazňoval mravní hodnoty života, tak se blížil tvorbě Ibsenově
 • Vina
 • O Boha
 • Náboženské otázky
 • Později přejmenováno na Pěst
 • historická dramata –
  • Falkenštejn
  • Kolumbus

  JAROSLAV KVAPIL

  • jeho dramata se hrála na scéně Národního a Vinohradského divadla
  • libreto k Dvořákově opeře Rusalka
  • novoromantická pohádková veršovaná hra Princezna Pampeliška
  • jeho hry jsou ovlivněny impresionismem a symbolismem

  JIŘÍ MAHEN

  • vlastním jménem Antonín Vančura
  • poezie, próza, dramata
  • drama: hra Jánošík  Přidal: Werii 9. 10. 2008
  Zobrazit podrobnosti

  Podrobnosti

  Počet slov: 782
  Zhlédnuto: 9599 krát
  < Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Předválečná avantgarda ve světové a české literatuřeModerní světová literatura 1. poloviny 20. stoletíLiteratura