< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >PolitikaTeorie právaZáklady společenských věd

Moderní pluralitní demokratický stát

 • dva principy:
  • vláda lidu
  • vláda pro lid
 • všechna moc pochází z lidu a lid ji vykonává prostřednictvím svých volených zástupců
 • musí zde existovat pluralita politických zájmů, organizací (pluralita = mnohost), institucí, spolků, stran s různými zájmy
 • všichny musí mít možnost účastnit se – to nesmí být v rozporu se zákony
 • v demokraciích existuje větší počet politických stran a hnutí
 • systém státu umožňují účast a vytvoří pravidla
 • v demokratickém státu nesmí nikdo vnucovat svojí vůli, svoje názory, mohou se pouze nabízet
 • všichni občané musí nesouhlasit konstruktivním způsobem, ne destruktivním – všichni občané se musí sjednotit na způsobu, jakým budou nesouhlasit – způsob je obsažen v právním řádu
 • znaky demokratického státu:
  • respektují se občanská a lidská práva
  • státní moc je mocí většiny lidu = vládne většina – vládne ten, kdo získal většinu ve volbách, menšina ale má možnost stát se většinou – moc většiny není na vždy, pouze na určité časové období, po uplynutí té doby zase občané rozhodují, kdo bude většinou
  • existuje zde princip právního státu – jednání státních orgánů (státní moci) je založeno na zákonech a ty zákony přitom tvoří občané státu, mají právo odvolat se k ústavním orgánům, pokud se státní orgány nechovají podle zákonů
  • občané jsou vždy nadřazeni státní moci – občan je důležitější než stát
 • hodnotový konsensus:
  • shoda většiny společnosti na nejdůležitějších hodnotách, které jsou obecně považované za prospěšné = je to to, na co se většina shodne
  • předpoklad pro fungování demokracie
  • vždycky se týká lidských práv a svobod, soukromého vlastnictví, principy tržního hospodářství – na tom se musí shodnout, poté se nastává pluralita – různé míry – lišení diametrálněPřidal: tess.for 6. 10. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 254
Zhlédnuto: 8145 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >PolitikaTeorie právaZáklady společenských věd