< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Antonín SovaGenerace buřičů - úvod, Viktor DykLiteratura

Další představitelé České moderny

Otokar Březina

 • vlastním jménem Václav Jebavý
 • symbolista, představitel České moderny
 • pocházel z Českomoravské vysočiny
 • zemřeli mu rodiče - začal studovat filozofii
 • sbírka „Tajemné dálky“ (1895)
  • vzpomíná na mládí, samotu, smrt rodičů, nenaplněnou lásku
  • báseň „Moje matka“ - básník je ústřední postavou, samota
 • sbírka „Svítání na západě“
  • oxymóron, západ - smrt, vysvobození
  • báseň „Tys nešla“ - čekání na ženu, duševní stav
 • „Větry od pólů“ - nejvíce abstraktní
 • „Stavitelé chrámu“, „Ruce“ - spojuje pozemský život s poznáním vesmíru, věří v budoucnost, optimismus, představa o spřátelení lidstva - spojené ruce

Jiří Karásek ze Lvovic

 • vlastním jménem Josef Karásek, představitel dekadence
 • spolu s Arnoštem Procházkou založili časopis Moderní revue (1894)

Karel Hlaváček

 • představitel dekadence - smutek, melancholie
 • 1. sbírka - „Sokolské sonety“ - radost ze života
 • „Pozdě k ránu“ - pesimismus, pocity marnosti
 • „Mstivá kantiléna“

František Xaver Šalda

 • (1867 - 1937)
 • profesor světové literatury na FF, básník, prozaik, dramatik, literární kritik
 • 1. období kritické činnosti - publikoval v časopisech, člen redakce Otova slovníku naučného - hesla o francouzské literatuře
 • nervová choroba
 • 1928 - založil časopis Šaldův zápisník - kritické práce, básně, polemiky, články
 • zásluha na formování manifestu České moderny
 • studie „Syntetism v novém umění“ - 1. rozsáhlejší literárně-kritická úvaha, proti vyhrocování protikladu mezi symbolismem a realismem
 • „Boje o zítřek“ - názory na umění, úvahy o smyslu umění v životě, umění vychází ze života, mělo by obohacovat život celého národa
  • literatura by měla mít výchovné poslání, orientovat k plnějšímu vnímání a chápání reality
  • kritické eseje o umění
 • v kritice - subjektivní dojem, vlastní vkus, snaha o objektivitu
 • kombinoval metody - zaměřeny historicky, psychologicky, bibliograficky
 • „Duše a dílo“
  • medailony českých a světových autorů (Mácha, Němcová, Vrchlický, Sova, Březina, Ibsen, Flaubert)
  • zdůrazňoval individualitu a nezávislost uměleckého díla - odmítá napodobeniny
 • eseje o spisovatelích (Shakespeare, Dante, Sova, Růžena Svobodová)
 • přednášky
  • „O tzv. nesmrtelnosti díla básnického“
  • „Mácha snivec a buřič“
 • statě - „O nejmladší poezii české“
 • nové kritické metody - francouzské a anglické
 • hlavní požadavek na umění - původnost, ústřední myšlenka, slohová a myšlenková jednota
 • podrobné rozbory uměleckých děl, v soudech o současnících se někdy mýlil - ochoten přiznat chybu
 • kromě kritik psal i prózu, poezii a dramataPřidal: Aleinad 6. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 351
Zhlédnuto: 5274 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Antonín SovaGenerace buřičů - úvod, Viktor DykLiteratura