< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Literatura pro děti a mládežKonec století v evropské literatuřeLiteratura

Historická próza

-     konec 19. století

-     řada autorů, kteří se zaměřili na umělecké ztvárnění dějinných událostí, jsou generačně blízcí ruchovcům a lumírovcům

-     zdůrazňují se látky z doby husitské nebo náměty obrozenecké

-     beletrie s historickými náměty má v naší literatuře silné tradice již od dob národního obrození

-     nejprve to byly romanticky sentimentální povídky, které měli povzbuzovat k vlastenectví

-     později jsou to pokusy o historický román

 

Josef Svátek

-     rozsáhlejší romány, které zobrazovaly dobu rudolfínskou a pobělohorskou

-     Majestát Rudolfa II.

-     Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze

-     Sedláci u Chlumce

-     Tajnosti pražské

 

Sofie Podlipská

-     zobrazovala milostné osudy žen

-     díla s historickou tematikou

-     Anežka Přemyslovna

-     Přemysl Otakar II.

 

Václav Beneš Třebízský

-     psal povídky, které řadil do větších tematických celků

-     povídky z doby husitské

o   V červáncích kalicha

o   V záři kalicha

-     povídky z doby josefínské a napoleonské

o   Pobělohorské elegie

o   Pod doškovými střechami

-     romány

o   Bludné duše

o   Královna Dagmar

 

Zikmund Winter

-     přítel Jiráska

-     druhý nejvýznamnější historický spisovatel konce 19. a začátku 20. století

-     profesor dějepisu v Rakovníku a v Praze

-     soustředil se na dobu 16. a 17. století

-     naučná historická díla - vracel se do století 14. a 15.

-     Soustřeďoval se hlavně na život v českých městech

-     Všechna tato díla vynikají pečlivým shrnutím látky a jsou důležitá pro poznání života v Čechách – doba husitská

o   Kulturní obraz českých měst

o   Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století

o   Děje vysokých škol pražských

-     naukové zájmy ovlivnily jeho beletrii

o   soubor povídek Rakovnické obrázky

-     cyklus povídek z Pražského prostředí pod názvem Pražské obrázky

o   prohloubena psychologie postav

o   povídky měli složitější kompozici

o   na jedné straně hrdinové z měšťanského prostředí (zámožní měšťané, univerzitní studenti), ale také lidé z okraje společnosti

-     povídka Rozina sebranec

o   psychologie hrdinky

o   zapojil se i do společenského dění

o   ukázal ve společnosti na lépe-žijící a utlačované

-     historický román Mistr Kampanus

o   Hlavním hrdinou je skutečná postava Mistr Kampanus Vodňanský, což byl pokrokový básník, rektor Pražského vysokého učení

o   Historický román z let 1612 – 1622

o   Dvoudílný román

o   1. díl – Zaměřen na dění na Karlově univerzitě. Začíná líčením studentského života před bakalářskými zkouškami. Studenti zkoušky skládají, následují slavnosti. Jedním z hlavních hrdinů byl student Mollerus – student, který provokoval svým chováním, jeho znalosti při zkouškách nebyly moc dobré. Všichni studenti zkoušky složí a dostávají se na různá profesorská místa. Mollerus se dožadoval profesury na univerzitě, ale Mistr Kampanus mu nedal doporučení. Mollerus se nevzdává, za každou cenu chce dosáhnout svého. Kromě dění na univerzitě líčí dobu, ve které se příběh odehrává. Začíná být ohrožen Rudolfův majestát, kterým byla dána svoboda nekatolickým stavům a poddaným. Čeští stavové jsou zneklidněni jednáním katolíků proti majestátu. Dochází k Pražské defenestraci. Místodržící jsou vyhozeni z okna.

o   2. díl: Více zaměřen na společenské události, schyluje se k bitvě na Bílé hoře, jejíž průběh je zde vylíčen. Potom v Praze nastávají dny hrůzy. 21. června 1621 se konala poprava českých pánů na Staroměstském náměstí. Mistr Kampanus vše sleduje z ochozu Týnského chrámu, pak se začne obávat o univerzitu. Nakonec musí Kampanus Zakládací bulu a klíče od univerzitní pokladnice odevzdat Mollerovi. Moller byl udavačem místodržících. Kampanus cítí, že se blíží konec univerzity, jezuité chtěli obsadit Karolinu katolickými profesory. Kampanus přestupuje na katolickou víru. V závěru románu se rozhodne, že skončí svůj život – otráví se jedem. Ještě před tím se loučí se svým synkem.

 

Alois Jirásek

-     nejznámější historický beletrista

-     narodil se v Hronově

-     syn drobného živnostníka

-     otec byl v podnikání neúspěšný, rodinu zadlužil

-     odešel studovat do Prahy

-     z existenčních důvodů nemohl vystudovat vytouženou výtvarnou akademii

-     nakonec vystudoval filozofickou fakultu

-     působil jako profesor dějepisu v Litomyšli a Praze

-     roku 1917 – podepsal mezi prvními Květnový manifest, v němž se čeští spisovatelé přihlásili k boji za samostatný stát

-     stejně jako František Palacký spatřoval vrchol českých dějin v Husitství

-     úpadek viděl v době pobělohorské

-     napsal řadu románů, rozsáhlé dílo

-     jeho romány nejsou monografické

-     na osudech více hrdinů se snaží zobrazit dobu

-     v románech je několik tematických proudů, které se vzájemně prolínají

-     dovedl postihnout dobovou atmosféru a dramaticky zobrazit válečné scény

-     jeho postavy nejsou dostatečně psychologicky prokresleny

-     v jeho dílech vystupují většinou mužské postavy

-     některé jeho romány na sebe volně navazují

-     dílo – pravěk až doba obrozenecká

-     tvorba husitská –

o   trilogie Mezi proudy

§     zachycuje vznik českého národního hnutí v době vlády Václava IV.

o   Trilogie Proti všem

§     Navazuje na Mezi proudy

§     Rozmach a vrchol husitského hnutí

§     Scény při obraně Tábora, hlavně bitva na Vítkově

o   Bratrstvo

§     Volně navazuje na obě trilogie

§     Zaměřil se na rozmach husitství

o   Husitský král

§     O Jiřím z Poděbrad

o   dramatická trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč

-     doba pobělohorská

o   román Skály

§     zaměřuje se na život podaného lidu, který je utlačován feudály a katolickou církví

§     tuto dobu ukazuje jako dobu, která rozděluje členy jedné roviny

o   Psohlavci

§     Chodsko, konec 17. století

§     O Chodech se hovořilo jako o strážcích západních hranic. Svobodní lidé, měli mnoho výhod od českých králů. Po bitvě a Bílé hoře byli císařem Ferdinandem II. prodáni Lamingerovi, po jeho smrti zdědil panství jeho syn Maxmilián, kterého Chodové přezdívali Lomikar.

§     Chodové hájili svá práva a odmítali Lamingerovi poslušnost. Spoléhali na staré majestáty od českých králů, které byly schovány u matky Jana Sladkého Koziny – sedlák z Oujezda u Domažlic. Kožina byl poslušný poddaný, žil spořádaným životem, měl ženu a dvě děti. Prvních sporů se neúčastnil, do konfliktů se dostává, když Lomikarovi lidé porazili lípu. Tím začal boj s vrchností, vojáci přišli do Oujezda hledat majestáty. Majestáty našli, ale dva z nich zachránila Kozinova matka. Kozina byl uvězněn, Laminger majestáty spálil, vězni byli propuštěni. Chodové se dovolávali ochrany císaře, odmítali robotu a neplnili paské rozkazy. Laminger předsedající ve Vídni podplatil, Chodové byli znovu umlčeni. Na zámku v Trhanově bylo velké pobouření, lidé chtěli Lamingera Mluvčí Chodů byli vyslýcháni pro výtržnosti a uvězněni. Ti kteří podepsali přísahu poslušnosti byli propuštěni, nepodepsali pouze Kozina a jeho strýc Hrubý. Soud je potrestal žalářem, ale Laminger si vynutil, ab byli pověšeni. Strýc Hrubý ve vězení umírá a Kozina je popraven, ještě před svou smrtí povolal Lomikara do roka a do dne na boží soud. Když bylo první výročí Kozinovy smrti, tak Lomikara ranila mrtvice

o   Skaláci

§     Vylíčena poslední selská vzpoura z roku 1775 na Náchodsku

o   Temno

§     Líčí katolickou protireformaci v letech 1723-29

-     doba národního obrození

o   F.L.Věk

§     Zobrazuje období od 70. let 18. století do 20. let 19. století

§     Dějovou osnovu tu tvoří osudy Františka Věka (ve skutečnosti Hek), zobrazuje zde obrozenecké procesy ve městě i na venkově

o   4 dílná románová kronika U nás

§     navazuje na F.L.Věka

§     zobrazuje zde národní obrození v Jiráskově rodném kraji

o   Filozofská historie

§     1848, Litomyšl

-     Vojnarka

-     Otec

o   Venkovské prostředí

-     Lucerna

o   Pohádkové motivy

-     tvorba pro mládež

o   Staré pověsti České

§     Nejde mu o historické převyprávění, ale uplatňuje svoji fantazii

o   Z Čech až na konec světa

§     Beletristické převyprávění cestopisu Václava Šaška z Bířkova

Přidal: Werii 23. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 3490
Zhlédnuto: 5741 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Literatura pro děti a mládežKonec století v evropské literatuřeLiteratura