< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >PaměťChování člověka v konfliktních situacíchZáklady společenských věd

Učení

- obohacování člověka o nové skušenosti během života, o vše co mu není vrozené
- učení v užším slova smyslu je systematické získávání vědomostí, dovedností, návyků, formy chování i osobních vlastností. Uskutečňuje se pod nějakým vedením, je úzce spjato s řečí. Je to postupný proces.
1. fáze – motivační fáze – uvědomujeme si okolnosti, které nás vedou k učení
2. fáze – poznávací – pronikání do učebního materiálu, mobilizují se zkušenosti, získávají se další možnosti, informace, zjišťuje se, kudy se máme dát
3. fáze – výkonná fáze – dochází k naučení, pochopení, vyřešení. Touto fází to často končí, ale má následovat ještě jedna
4. fáze – kontrolní – ověřuje se správnost, pochopení

Druhy učení

Podle učiva: 1. intelektuální – osvojování vědomostí – osvojování se fakt a vztahů mezi nimi, mechanické a logické pamatování
2. motorické učení – osvojování dovedností, návyků, dokážeme vykonávat určité výkony a přizpůsobit je jiným podmínkám, návyk – zautomatizovaná činnost
3. sociální učení – osvojujeme si společenské chování, osvojujeme si typické lidské vlastnosti (nesobeckost, tolerance)

Činitelé ovlivňující učení

1. Činitelé související s učícím se jedincem

- tělesný a psychický stav (únava, vyčerpání, bolest, nemoc, citové rozpoložení, pozornost)
- stupeň intelektuálního vývoje
- schopnosti – speciální a obecné (umění se učit)
- charakterové a volní vlastnosti (někteří mají lepší vůli, důslednost)
- postoj k učení (chci se učit X je to nutnost)
- typové zvláštnosti – typ paměti, typ představivosti
- záměr naučit se (když vím, proč se učím, učím se lépe)
- motivace – je nutné vyvolat zájem o látku přednášejícím či odměnou – finanční (např. dobré uplatnění v prácí), výhody, pochvala. Jsou i záporné motivace – strach před zesměšněním, nechtění někoho zklamat, strach z trestu. Záporná motivace není moc dobrá (a já se divil, proč ta angličtina nejde a nejde:-D). Opakované tresty navíc přestávají účinkovat (můžeš mě řezat od rána do večera ale učit se nebudu)
- aktivita (např. vyhledávání si souvislostí)

2. Činitelé související se situací okolo učení

- mikroklima – vlastní prostor na učení (psací stůl), teplota prostředí, větrání, osvětlení, bez pozornost odvádějících předmětů.
- denní režim – v určitou denní dobu se lidé lépe soustředí na učení – např. dopoledne a večer či ráno.Ovlivněno i typem spáče.Přidal: jenikkozak 8. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 339
Zhlédnuto: 5121 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >PaměťChování člověka v konfliktních situacíchZáklady společenských věd