< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >UčeníObranné frustrační mechanismyZáklady společenských věd

Chování člověka v konfliktních situacích

- rozpor mezi chováním člověka a požadavky společnosti – konfliktní situace
- rozpor uvnitř člověka
- 3 typy –
o 1. vnějšně-vnitřní konflikt
 mám tendenci se nějak chovat, ale okolí vyžaduje něco jiného
o 2. vnější konflikt
 okolí klade na člověka protikladné požadavky
 otec chce něco, matka chce něco jiného – nemůžeme vyhovět
o 3. vnitřní konflikt
 konflikt uvnitř člověka
 bojujeme s leností a smyslem pro odpovědnost
 nevíme co si vzít na sebe – velmi častý
- hromadění a kombinace konfliktů
- závažnost konfliktů zvyšuje to, že k nim dochází ve chvíli, kdy jde o něco důležitého – musíme se rozhodnout – bude to mít následky do budoucna
- zdroje konfliktů –
o 1. vnější zdroje
 požadavky lidí kolem nás
 požadavky mohou být nepřiměřené, musíme plnit povinnosti, nemůžeme vyhovět
 situace, kterou nemůžeme ovlivnit – překvapí nás, musíme jí vyřešit
 výchova – chyby ve výchově – nemáme vytvořené návyky, vlastnosti
 prostředí

o 2. vnitřní zdroje
 city – city, které neovládáme, nevíme si s nimi rady
 momentální psychický stav – nálada
 tělesný stav
 volní vlastnosti – schopnost ovládat se
 neznalost
 zkreslená představa o sobě – podceňování – zábrany, bojí se, aby něco nezkazili, nesmělí, špatně komunikují, špatně vysvětlují proč, touží po uznání kolem nich jsou úspěšní lidé, do jejichž kolektivu nepatří – závist, jsou nerozhodní, další vnitřní konflikty, citlivější

- sklon ke konfliktům není stejný – konfliktogenní povahy
o zvýšená dráždivost
o hodně vyvolávají konflikty
o všechno berou emocionálně
o svoje city vnucují okolí
o neplatí na ně rozumové argumenty – chápou jen svoje emocionální argumenty
o impulzivní chování
o agresivita
o trvají si na svém, jsou neústupní
o slabší nervová soustava
o hormonální poruchy – jsou nevyrovnaní

Typické konfliktní situace
- konflikt rozhodování –
o vnímáme jako stav
o cíle jsou na stejné úrovni
o řídíme se motivací
o např. co si vezmu na sebe
o může být i závažnější – následky – např. výběr školy

- frustrace –
o psychický stav
o nastává v důsledku zablokování možnosti uspokojit potřeby nebo dosáhnout cíle
o většinou je v cestě nějaká překážka – dočasná
o děláme něco nadarmo
o někdo má vyšší náchylnost
o máme hranici, do kdy jsme schopni frustraci zvládat bez následků
o překročení hranice – obranné frustrační organismy
o záporně ovlivňuje člověka – nepříjemné pocity
o může být i motivací

- deprivace –
o chronicky neuspokojujeme v plné šíři svoje potřeby nebo cíle
o naše potřeby jsou uspokojovány jen na hranici existence
o neuspokojení citových, sociálních, intelektuálních potřeb
o nemůžeme se z té situace sami dostat
o dlouhodobý pobyt v nemocnici, děti v dětských domovech

- stres –
o používáme pro pocit strachu, ale to není přesné
o tlak, tíha, tíseň, nátlak
o psychická zátěž, která vzniká působením rušivého faktoru na člověka při uspokojení potřeb a cílů
o znemožňuje uspokojení nebo dosažení
o chronický tlak
o do určité míry typický – sebezáchovný organismus, případ ohrožení života – mobilizace rezerv
o pozitivní význam
o pokud je tlak chronický, působí opačně
o narušení rovnováhy organismu, přetížení, vyčerpání
o příčiny jsou různé – vnější – dlouhodobé duševní vyčerpání bez odpočinku, tlak termínu – spěch, nedostatek pohybu, monotónnost, nedostatek podnětů, narušení sociálních vztahů, málo aktivního odpočinku, negativní emoce, negativní myšlenky, pocity viny a špatného svědomí, obavy o budoucnost, nemoci, bolesti, obezita, nedostatek sebevědomí, ztráta smyslu života, podřízené postavení
o projevuje se ve fyzické rovině – třese se tělo, chvění – bušení srdce, pocení, kousání nehtů, stavy panického strachu, mezi lidmi se cítíme osamělí, zadrhávání řeči, zvýšená chuť k jídlu, nebo naopak snížená – vyvolávají se nemoci – psychosomatická onemocnění
 žaludeční vředy, bolest hlavy, nespavost, vysoký krevní tlak, infarkty, cukrovka, žlučník, snížená imunita

- možnosti odstranění stresu –
o psychická cesta – uvědomit si, že ve stresu jsme
 hledání příčin, snažit se být objektivní, racionálně se dívat na situaci
o psychosomatická cesta – dlouhodobější
 vyžaduje změnu životního stylu
 lidé ve stresu opomíjejí některé stránky života
 oblast rodiny, práce, koníčků a kamarádů, výživy, pohybu, odpočinku, zdraví
 zapojení relaxačních technik – jóga – učí nás dobře dýchat, uvolňovat tělo (svaly), relaxační hudba

- řešení konfliktních situací –
- je potřeba konflikty řešit
- neřešení nepřináší výsledek
- postup – nereagovat hned – jsme ve vlivu emocí, nereagujeme objektivně
 oddalující techniky, zapojení rozumu – racionální pohled, podívat se na to očima druhého, promyslet si to, říct si cestu ven
 změníme stanovisko – vyzkoušíme různé způsoby řešení
- konflikt a řešení nám poskytuje informace o nás – sebepoznávání
- můžeme na sobě pozorovat změny k lepšímu
- určitým typům konfliktů se naučíme vyhýbat – zjistíme, že se do konfliktů dostáváme jen s některými typy lidí

- reakce na konflikt –
- obecné reakce – různé typy konfliktů
o 1. reakce trestající navenek
 vinu přeneseme na někoho nebo na něco zvenku
 agresivní – údery, nadávky…
 vztek, hněv
o 2. reakce trestající dovnitř
 vztek na sebe
 vnitřní příčiny
 vůči sobě jsme agresivní
 výčitky, pocit viny
 pocit neschopnosti
 používáme vulgarismy
o 3. reakce netrestající
 neobviňující
 konfliktní situaci zlehčujeme
 podceníme neúspěch
 potlačíme frustraci
 zklamání v lásce

- reakce specifické –
o objevují se u frustrace
o projevují se agresí
o únikem – máme tendenci se vyhnout prostředí, lidem, pocity – jsme neklidní, úzkost, napětí,
o regrese – návrat k primitivnímu chování, pod vlivem zlosti, vyplývá z bezradnosti

o depresivní reakce – projevuje se stereotypním jednáním, loutka, beznaděj
 mohou vést k depresi – nemoc – musí se léčit
• psychologická cesta – ambulantní léčba, terapie
• psychiatrická léčba – nepomůže jen psychologická cesta, léky – biologickou příčinou deprese je snížená hladina hormonů – dlouhodobá léčbaPřidal: Werii 11. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 841
Zhlédnuto: 7844 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >UčeníObranné frustrační mechanismyZáklady společenských věd