< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Počátek husitských válekBoje o český trůn po husitských válkáchDějepis

Konec husitských válek

1426 - Žižkovy smrti využili Němci – saské a durinské vojsko – do Čech
1426 – bitva u Ústí nad Labem – velitel husitům Prokop Holý – způsobil velké ztráty Němcům

Další profesionální husitské armády – Táborité – placeni z válečné kořisti, Pražané – za smluvený plat
Hospodářsky vyčerpává stát => výpravy do zahraničí = rejsy - Do Rakouska, Uher, Německa, k Baltu
Cíl: získat majetek na financování armád, šíření myšlenek

Další křížová výprava – reakce na rejsy
1427 – bitva u Tachova – husité X křižáci, husité vyhrály

1431 – křížová armáda, má dojít k bitvě u Domažlic – křižáci uprchli

1431 – ve švýcarské Bazileji – církevní koncil – jedná se o vztahu k husitům

1432 – předběžné jednání v Chebu – zástupci koncilu a husitů, podepsána dohoda Chebský soudce – o čem se v Bazileji bude jednat

1433 – husité do Bazileje v čele Prokop Holý, husité požadují: 4 pražské artikuly platily pro všechno české obyvatelstvo – koncil odmítá; chtějí vynutit souhlas násilím, obléhají katolickou Plzeň

Umírnění husité nesouhlasí -> konflikt
Květen 1434 – bitva u Lipan – umírnění X radikální husité – radikální poraženi, Prokop Holý padl
Část radikálů do Uher, budují tábory, část radikálů přijala Zikmundovu nabídku – do jeho armády
Umírnění husité pokračují v jednání v Bazileji – dohoda
Léto 1436 – dohoda mezi koncilem a husity – Bazilejská kompaktáta – platí jako celek – buď vše, nebo nic
     - V Českých zemích povoleny 2 církve – katolická, kališnická, každý se může svobodně rozhodnout, ke které bude patřit
     - Šlechta a měšťané posílili politickou moc odstraněním církve ze světského rozhodování
     - Husité slíbili, že přijmou Zikmunda za krále
     - 4 pražské artikuly platí jen pro husity

Část radikálů kompaktáta odmítly – Jan Roháč z Dubé – sídlil na hradě Sión – dobyt, Jan Roháč zajat a popraven

Po porážce radikálů u nás – aktivní v Horních Uhrách

1437 – Zikmund zemřel, na uherský trůn Albrecht Habsburský – brzy zemřel; manželka Alžběta dcera Zikmunda, syn Ladislav (pohrobek) – Alžběta se snaží udržet uherský trůn, najala husitské radikály – Jan Jiskra z Brandýsa, porazil Jánose Hunyadyho -> zajistil Ladislavovi nástupnictví

Alžběta Jana propustila, zabavila majetek -> neklid, říkají si Bratříci, navazují na tábority – Petr Aksamit z Kosova, živí se drancováním církevních majetků, přepadávají šlechtická sídla, na vrcholu - 36 vojenských základen, ovládají část horních Uher, část Polska – odpůrce Hunyadyho syn – Matyáš Korvín – systematická válka

1467 – bitva u Velkých Kostolan – bratříci X Matyáš Korvín – vyhrál, husitští radikálové přestávají existovat jako významná politická síla

V husitských válkách vítězí umírnění husitéPřidal: Tonda 18. 11. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 375
Zhlédnuto: 3487 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Počátek husitských válekBoje o český trůn po husitských válkáchDějepis