Počátek husitských válek

Podzim 1419 – husitští radikálové v čele s Želivským – pokus o ovládnutí Prahy – neúspěšné, ovládají umírnění husité v čele s Čeňkem z Vartenberka – nejvyšší purkrabí

Čeněk z Vartenberka – vyjednává o podmínkách přijetí Zikmunda za krále – neúspěšné
   - Nepřijatelné požadavky – vrátit církevní majetek

Jaro 1420 – Zikmund svolal říšský sněm do Vratislavi – vyhlásil křížovou výpravu proti husitům – vpadla do Čech

Česká šlechta se snaží husity zastavit sama:
1420 - Bitva u Sudoměře – katolická šlechta X husité - husité vyhráli

Křižáci ovládli Pražský hrad
Červenec 1420 – bitva na Vítkově – v čele obránců Jan Žižka – křižáci poraženi

Zikmund – nechal se ve Svatovítské katedrále korunovat českým králem – odvezl korunovační klenoty

Podzim 1420 – bitva na Pankráci – definitivní porážka 1. křížové výpravy

Léto 1421 – v Čáslavi husitský sněm, neuznali Zikmundovu korunovaci – vytvořili 20člennou prozatímní vládu – 5 pánů, 7, rytířů, 8 měšťanů; závěry přijal i pražský arcibiskup – Konrád z Vechty (Němec) – jedná se o králi, část nechce žádného
Za zemského správce zvolen Zikmund Korybutovič = litevský kníže

Podzim 1421 – Zikmundova armáda vpadla do Čech, obsadili Kutnou Horu, Žižka je donutil k ústupu

Leden 1422 – bitva u Habrů– Zikmundova armáda X husité (Žižka) - Zikmundova armáda poražena

Zahraniční nebezpečí částečně pominulo -> spory mezi husity – likvidace táborských sekt

Umírnění pražané zlikvidovali Želivského pokus o převrat, Žižka k Orebitům

1423 – Žižka – vojenský řád – 1. stálá profesionální husitská armáda – tvrdá disciplína: nesmí rabovat
K Žižkovi se přidala část pánů: Jan Roháč z Dubé

1423 – Žižka vpadl do Uher – pronikl až k Trnavě, má spoustu protivníků – vytvořili proti němu koalici, snaží se ovládnout Čechy => vrátil se
Léto 1423 – bitva u Malešova – Žižka X koalice protivníků – Žižka vyhrál

Proti Žižkovi i část pražanů => Žižka chystá tažení na Prahu, jeho spolubojovník Jan Rokycana – aby se smířili – společné tažení na Moravu

Říjen 1424 – Žižka zemřel u Přibyslavi, nahrazen Janem Roháčem z Dubé, Prokopem Holým, Prokopem Malým

1425 – 1427 – Husité se snaží ovládnout všechny důležité cesty do Č. státu – podařilo se, vybudovali síť opěrných bodů ve vedlejších českých zemích – táborité – Slezsko; Sirotci – LužicePřidal: Tonda 18. 11. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 318
Zhlédnuto: 2123 krát