< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Náboženství a věda v antickém ŘíměPojmy, osobnosti, bitvy – Počátek českého státu -> Český stát v 11. a 12. stoletíDějepis

Germáni v období stěhování národů

Řím ohrožován nájezdníky – Galové, Germáni, Pantové, Peršané => oslabován
Kolem roku 100 – 1. větší Germánský útok na Řím – Markomanské války, podařilo se je zastavit
Rok 375 – Hunové vpadli do Evropy – náčelník Attila – vzdělání v Římě, zatlačují Germány na jihozápad
451 – bitva na Katalánských polí – Hunové poraženi => pronikání zastaveno
410 – vpád Vizigótů, dobyli a vyplenili Řím
476 – náčelník Vizigótů – Odoakar svrhl posledního římského císaře Romula Argustula
Odoakar – prohlásil se králem, nástup moci se nelíbí východořímskému císaři Zenonovi – chce být nadřazený, Odoakar odmítl
Zeno se dohodl s Ostrogóty – vůdce Theodorich
493 – Ostrogóti obsadili Itálii – Theodorich jmenován císařským vojenským velitelem, nebyl spokojen, prohlásil se králem Ostrogótů, respektuje východořímského císaře
Ostrogóti vyhnali – Vizigóty, ti se uchýlili na Pyrenejský poloostrov
Theodorich stabilizoval poměry v Itálii, hospodářský a kulturní rozkvět, náboženské spory – vyznávají Areionské křesťanství = rozpor s oficiálním křesťanstvím, neuznávají Ježíše Krista jako boha
523 – císař Justinián a papež Jan – boj proti Aeronství -> Theodorich se cítí ohrožen -> papeže zajal a on zemřel ve vězení
526 – smrt Theodoricha – smrt se rozpadla

Galie

Burgundi, Alamanni, Vizigóti, Frankové
1. pol. 5. stol. Burgundi založili království v době existence Západořímské říše, uznávají císaře
Hlavní moc mají biskupové a galořímská pozemková šlechta, hlavní konkurent jsou Vizigóti
Vizigóti po ztrátě pozic v Itálii -> na Pyrenejský poloostrov, založili svůj stát
Konec 5. stol. panovník Euric založil stát podle římského vzoru
Vizigóti a Burgundi – válka s Franky – dobyli říši Burgundů, Vizigóty zatlačili za Pyreneje
Poč 8. stol. na území Vizigótů vpadli Arabové, dobyli a zničili říši

Langobardi

568 – langobardský král Alboin vpadl do Itálie a zabírá území patřící Východořímské říši, je to mnohonárodnostní stát – mnoho germánských kmenů – Langobardi jsou společenská elita
Poč. 8. stol. - říše je na král Liutprand, jsou katolíky, bojují proti Arabům => dobré vztahy s římskou církví
Konec 8. stol. – válka s Franky
774 – dobyl franský král Karel Veliký říši Langobardů, král Desiderius je uvězněnPřidal: Tonda 29. 2. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 298
Zhlédnuto: 2531 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Náboženství a věda v antickém ŘíměPojmy, osobnosti, bitvy – Počátek českého státu -> Český stát v 11. a 12. stoletíDějepis