< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekPřídavná jména (rod, číslo)Španělština

Sloveso BÝT (ser - estar - haber)

Sloveso BÝT ve španělštině lze vyjádřit třemi slovesy: hay, estar a haber (hay). Každé z nich se však používá v jiné funkci a významu!

A) SER
Sloveso SER se používá hlavně pro určení identity předmětu či osoby, dále původu a nějaké trvalé vlastnosti věcí a osob. Pořádek slov ve větě je daný takto:
"co/kdo" - "je" - "co/kdo"
SER má nepravidelné skloňování:
(yo) soy
(tú) eres
(él/ella) es
(nosotros,-as) somos
(vosotros,-as) sois
(ellos,-as) son

Příklad:
 • María es mi hermana. - María je moje sestra.
 • Este vino es español. - Toto víno je španělské.
 • El húngaro es difícil. - Maďarština je složitá.
 • ¿Sois vosotros profesores? - Jste (vy) profesoři?


B) ESTAR
Sloveso ESTAR se používá k určení polohy předmětu, umístění konkrétní osoby, věci nebo místa. Pořádek slov ve větě je daný takto:
"co/kdo" - "je" - "kde"
ESTAR má nepravidelné skloňování (umístění přízvuku):
(yo) estoy
(tú) estás
(él/ella) está
(nosotros,-as) estamos
(vosotros,-as) estáis
(ellos,-as) están

Příklad:
 • Rambo está en el parque. - Rambo je v parku
 • Nosotros estamos de vacaciones en Inglaterra. - Jsme na prázdninách v Anglii.
 • La turista está en las montañas. - Turista je na horách.
 • ¿Están amígos en la costa? - Jsou přátelé na pobřeží?


C) HABER (HAY)
Sloveso HABER vyjadřuje existenci něčeho nebo někoho někde. Pořádek slov ve větě je daný takto:
"kde" - "je/jsou" - "co/kdo"
HABER má jediný neměnný tvar hay. Za hay stojí člen neurčitý (un,una), podst. jméno bez členu, číslovka, muchos,-as apod. !!!!Za hay nikdy nestojí vlastní jméno nebo člen určitý!!!!

Příklad:
 • En la clase hay dos estudiantes. - Ve třídě jsou dva studenti.
 • Hay una mesa y muchos papeles. - Je tam stůl a mnoho papírů.
 • En la mesa hay una radio para escuchar música. - Na stole je rádio, aby mohli poslouchat hudbu.
 • ¿Cuántos perros hay en el parque ? - Kolik psů je v parku?
Přidal: Tanias 7. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 331
Zhlédnuto: 24468 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekPřídavná jména (rod, číslo)Španělština