Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Sloveso BÝT (ser - estar - haber)Španělština

Přídavná jména (rod, číslo)

Přídavná jména ve španělštině stojí v 98% za podstatným jménem, přesto se shodují v rodě a čísle.

A) ROD

mužský rod (masculino):

  • koncovka -o (un móvil nuevo - nový mobil)
  • koncovka -e (un diccionario grande - velký slovník)
  • žádná koncovka u souhlásky na konci (un texto difícil - těžký text)

ženský rod (femenino):

  • z mužské koncovky -o se vytváří koncovka -a (nuevo -> nueva; una televisión nueva - nová televize)
  • mužská koncovka -e zůstává (una pizarra granda grande - velká tabule)
  • žádná koncovka u souhlásky na konci (una gramática difícila/e difícil - těžká gramatika) 
  • !!!!výjimkou u ženského rodu jsou jména příslušníků národa, zde se přidává u koncové souhlásky koncovka -a (alemán -> alemána; inglés -> inglesa)!!!!

 

B) ČÍSLO

Množné číslo se tvoří jako u přídavných jmen přidáním:

  • koncovky -s k příd. jménům, které končí na samohlásku - una pizarra nueva y negra -> (unas) pizarras nuevas y negras (nová černá tabule -> nové černé tabule)
  • koncovky -es k příd. jménům, které končí na souhlásku - un móvil mejor y marrón -> (unos) móviles mejores y marrónes (lepší hnědý mobil -> lepší hnědé mobily)
  • !!!!velmi často se chybuje přidáním koncovky -os .... un bolso azul -> (unos) bolsos azulos azules (modrá kabelka -> modré kabelky)!!!!

 
Přidal: Tanias 7. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 415
Zhlédnuto: 3012 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Sloveso BÝT (ser - estar - haber)Španělština