< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >AlkenyDusíkaté deriváty uhlovodíkůChemie

Areny

· Aromatické uhlovodíky
· Jejich název má historický původ
· Dříve se získávaly z pryskyřice
· Mají šestičlenný kruh uhlíkových atomů, molekula je rovinná
· Vazby mezi jednotlivými atomy uhlíku nejsou ani jednoduché, ani dvojné . protože pí elektrony jsou delokalizovány= tzn.rovnoměrně rozloženy po celém řetězci (jsou společné všem šesti uhlíkovým atomům) TOTO ROZLOŽENÍ DÁVÁ ARENUM STÁLOST
· • Vazba mezi atomy uhlíku je delší než u dvojných vazeb, ale kratší než u jednoduchých
· VLASTNOSTI
o nižší-kapaliny (benzen, toluen, xylen)
o vyšší-pevné látky (naftalen, anthracen, fenanthren)
· hořlavé (hoří čadivým plamenem, jejich hořením vznikají saze
· nepolární,jsou nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech
· mají typický zápach, jsou jedovaté, karcinogenní, teratogenní (poškozují plod)
· jsou málo reaktivní (benzenový kruh je stabilní), probíhají zde substituční reakce (adice probíhají obtížně a jen za pomoci katalyzátoru)
př.adice benzen → cyklohexan
názvosloví:
o monocyklické
o polycyklické
REAKCE
o elektrofilní substituce
(halogenace, nitrace, sulfonace, alkylace)
Substituenti 1.řádu- řídí vstup do polohy ortho(2) a para(4)
Substituenti 2.řádu- řídí vstup do polohy meta(3)
o oxidace:kruh se oxiduje obtížně, snadnější je oxidace na postranním řetězci
· PŘÍPRAVA
· frakční destilací ropy
· při karbonizaci uhlí
ZÁSTUPCI:
· • benzen
Ø bezbarvá hořlavá, zdraví nebezpečná kapalina s charakteristickým zápachem
Ø získává se z produktů karbonizace uhlí nebo dehydrogenací cyklohexanu
Ø používá se jako rozpouštědlo a k výrobě různých organických látek jako např. styrenu, nitrobenzenu atd.
· toluen
Ø používá se jako rozpouštědlo
Ø kapalina
Ø používá se k výrobě různých organických látek (např. TNT)
· naftalen
Ø bílá krystalická sloučenina typického zápachu, obsažena v černouhelném dehtu
Ø snadno sublimuje
Ø surovinou při výrobě organických sloučenin -např. kyseliny ftalové, barvivPřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 260
Zhlédnuto: 3068 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >AlkenyDusíkaté deriváty uhlovodíkůChemie