Zpět na výpis látekNásledující výpisek >sociologie Základy společenských věd

právo-úvod

Vznik pr. osoby - založení společenské smlouvy(zakládací listina) - musí obsahovat co je cílem, název, stanovy, kdo ji řídí, kdo je zodpovědný, registrace v obchodním rejstříku, ministerstva vnitra, dostanu IČO - identifikace společnosti

Zánik pr.osoby - likvidace - vlastní úmysl, nepl.podmínky,nejsou tržby - likvidátor- zajistí vypořádání

- konkurz - společnost má dluhy, od určitého poměru dluhů a majetku, musí vyhlásit konkurz, pokud nevyhlásí, vyhlásí ji věřitelé(těm co dluží) => k soudu, soud stanoví správce konkurzní podstaty-ekonom, dluh 10mil,majetek 2mil - věřitelé dostanou v poměru co půjčili

pohledávky - že něco dlužím

u obou vypořádání dluhů, majetku , zbytek majetku jde spolumajitelům

Právní skutečnosti - objektivní

- propadnutí práva – není-li sub.právo uplatněno ve stanovené lhůtě dojde k propadnutí(záručák) = prekluze

- promlčení práva – právo nezaniká, pouze se oslabuje možnost jeho úspěšného prosazení

- vydržení práva – držením věci po stanovenou vydržecí dobu nabývá vlastnické právo oprávněný držitel

Právní skutečnosti – subjektivní

- konkludentní čin – je čin učiněný jiným způsobem než výslovně, je z něj zřejmý úmysl jednajícího (nastoupí do hrom.dopravy)

- smlouvy –právní úkon, ústní, písemné

- pojmenované smlouvy – mají své uzákoněné názvy-kupní,nájemní, atypické-nepojmenované

- podmínky platnosti práv. úkonu: určitý, srozumitelný – rozumím co je obsahem, v čj, není v čj-radši nepodepíšu, svobodný – nesmí mě nutit, vážně míněný, dodržení předepsané formy

- právní úkony – jednostranné – unilaterální – výpověd v práci, dvoustranné – bilaterální – nájemní smlouva, mnohostranné – multilaterální – založení družstva

- regulovany nájem – výše určená státem, byty se starou smlouvou na dobu neurčitou, soc.důvody

- neregulovany – nové smlouvy

- veřejné právo – vztahy jím upravené jsou asymetrické a nerovné, stát je nadřazen(soc. dávky)

- soukromé – rovnost účastníků, symetrické(právo na mzdu)

Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 274
Zhlédnuto: 3970 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >sociologie Základy společenských věd