< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Válka v jihovýchodní AsiiLatinská Amerika ve 2. polovině 20. stoletíDějepis

Vznik nových států v Africe a jejich problémy

Po 2. svět. Válce v Africe jen 4 nezáv. Státy – Etiopie, Libérie, Egypt a Jihoafrická unie. Zbytek koloniálních velmocí – GB, Fr, Belg., Port., Špan.

Po válce o kolonie přišla Itálie – zájem o ně měl SSSR, přešly pod správu OSN. Po válce sílí hnutí za nezávislost, velmoci neschopny udržet kolon. systém. GB se dohodla s náčelníky na přechodu k nezáv. Ve francouzských koloniích ostřejší boj, dochází k válkám.

V 50. – 60. letech proběhl proces dekolonizace – většina zemí dostala nezávislost. Nové státy vznikaly v koloniálních hranicích, často nestabilní, dochází ke stát. převratům, občanským válkám, střídání civilních a vojenských vlád, náboženským a kmenovým rozporům.

Příčiny: 1. Uměle vytvoření koloniálních hranic – v 19. stol tvořeny uměle bez ohledu na místní poměry. 2. Nedostatečná připravenost kolonií na vznik nezávislosti (kromě britských) – nedostatek vzdělaných pro úřady. 3. Zahraniční investoři se dostávali do konfliktu s novými vládami a odcházejí ze zemí. 4. Po odchodu koloniálních správců se tam snaží proniknout supervelmoci – USA hospodářsky, SSSR politicky.

Vznikají 3 skupiny: země, kde si ponechali vazbu na koloniální velmoc; státy, kde se orientovali na supervelmoci; státy, kde se snaží o nezávislou politiku. Aby překonaly problémy, snaží se navázat spolupráci. – 1963 – vznik Organizace africké jednoty – formální organizace.

Alžírsko – zámořské území Fr., nebylo kolonií, silné hnutí za nezávislost, žilo tu mnoho Francouzů. 1954 povstání za nezávislost, dlouhodobý konflikt, teroristické útoky z obou stran. Charles de Gaulle zahájil jednání o nezávislosti, proti alžírští Francouzi – měli příznivce v armádě – 1961 se její část pokusila o převrat, na de Gaulla atentáty, 1962 dohoda uzavřena. Podmínkou bylo zachování majetkových poměrů alžírských Francouzů – stále nespokojeni, většina se musela vystěhovat.

Belgické Kongo – země bohatá na nerosty, 1962 jí Belgie musela dát nezávislost, na jihu propukla vzpoura, provincie Katanga vyhlásila nezávislost – nejbohatší část, hrozí obč. válka, o Kongu se jedná v OSN, měl ho navštívit generál. tajemník OSN Dag Hammerskjold – jeho letadlo sestřeleno. Zasáhla vojska OSN, zabránila v občanské válce, obnovena jednota. 1964 dochází z iniciativy SSSR k levicovému povstání – vyhlášena lidová republika. Zasáhla belgická armáda a potlačila to, v Kongu nastolena tvrdá diktatura prohlubující zaostalost země.

Nigérie – původně britská kolonie, vznikla jako federace 4 samostatných oblastí – rozdílné nábož. i kmenové poměry. 1967 provincie Biafra vyhlásila nezávislost (ČSR dodalo zbraně oběma stranám), SSSR chtěl, aby vyhrála Nigérie – českoslovenští piloti nasazeni. Obč. válka skončila 1970, pak vypukl hladomor, díky ropě se situace zlepšuje, stěhuje se sem obyvatelstvo z okolních států – 1983 přelidnění (80 mil. lidí) – vláda ze země 2 mil. neleg. přistěhovalců vypověděla – sousední státy je nemohly přijmout, zůstali na pohraničí.

Angola – portugal. kolonie, nezávislost od 1975, pak obč. válka mezi pravicovými (podporováni JAR) a levicovými skupinami – podporovány ze SSSR a Kubou. Válka dlouhá, stát. správu ovládaly levicové skupiny. 1988 se sešli představitelé obou skupin, dohodli se na odchodu cizích vojsk, válka trvá dodnes.

Namibie – po 2. sv. válce ve správě OSN – vykonávané JAR, silné hnutí za nezávislost. Pronikly tam vojenské jednotky z Angoly, které chtěly vyvolat obč. válku – JAR je vyhnala. 1989 přicházejí vojska OSN – mají ji připravit na nezávislost – vyhlášena 1990.

Jihoafrická unie (JAR) - nezávislost po 2. sv. válce – nejbohatší a nejvyspělejší africký stát. Rozhodující moc mají běloši – vyhlásili politiku apartheidu – oddělení ras – černoši diskriminováni. Nelson Mandela – zastánce černochů, vězněm 30 let; Frederic de Klerk ukončil politiku apartheidu – stává se demokratickou zemí.
Přidal: jenikkozak 22. 1. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 516
Zhlédnuto: 5278 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Válka v jihovýchodní AsiiLatinská Amerika ve 2. polovině 20. stoletíDějepis