< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >C#: Soustředné kružniceC#: Pohyb kuličkou šikmo - seminář 12Informatika

C#: Mocniny cyklem

Zadání

Vytvořte program, který bude umět pomocí cyklu umocnit první zadané číslo na tolikátou mocninu, kolik udává zadané číslo. Hodnotou exponentu bude vždy celé číslo.

Postup

Zavedeme si tři proměnné (samozřejmě se to dá řešit i bez nich) - x bude označovat základ čísla (hodnotu prvního textového pole), y exponent (2. textové pole) a vysledek bude obsahovat číslo, které nakonec zapíšeme do třetího textového pole. Protože musíme podle zadání použít cyklus, použijeme strukturu for, kde jako první výraz definujeme proměnné x a y, ve třetím výrazu hodnotu y zmenšíme o 1 a ve druhém výrazu porovnáme, zda je hodnota y větší než 0.
Vysvětlení: Například zadáme-li hodnotu 23, vysledek se bude rovnat jedné, x = 2 a y = 3. Vysledek se vynásobí proměnnou x (bude se tedy rovnat 1 × 2), proměnná y se sníží o 1 (bude se rovnat dvěma), vysledek se vynásobí x (2 × 2), proměnná y se sníží o 1 (bude se rovnat 1), vysledek se vynásobí x (4 × 2), proměnná y se sníží o 1. Provede se kontrola, zda je tato hodnota větší než 0, což nebude a cyklus se zastaví. Do vlastnosti Text třetího textového pole se zapíše proměnná vysledek a máme hotovo.

  int vysledek = 1;
  for (int x = Convert.ToInt16(textBox1.Text), y = Convert.ToInt16(textBox2.Text); y > 0; --y) { vysledek *= x;}
  textBox3.Text = Convert.ToString(vysledek);
 

Ošetření běhových chyb

Aby byl program dokonalý, nastavíme podmínku, že pokud dojde k chybě (ke které dojde, když uživatel zadá nečíselnou hodnotu), má se vypsat chybová hláška.

Výsledný kód

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
  int vysledek = 1;
  try
  {
  for (int x = Convert.ToInt16(textBox1.Text), y = Convert.ToInt16(textBox2.Text); y > 0; --y) { vysledek *= x; }
  textBox3.Text += Convert.ToString(vysledek);
  }
  catch { MessageBox.Show("Zadávej jen celá čísla."); }
 }
 Přidal: jenikkozak 17. 1. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 285
Zhlédnuto: 5244 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >C#: Soustředné kružniceC#: Pohyb kuličkou šikmo - seminář 12Informatika