Slovíčka

Série slovíček Headway Elementary - Unit 4

(Angličtina)

a lot - mnoho
after - po
always - vždy
autumn - podzim
bad - špatný
bar - bar
baseball - baseball
beach - pláž
block - blok domu
boring - nudný
brown - hnědý
bus - autobus
buy - kupovat, nakupovat
called - nazvaný, který se jmenuje
car - auto
colour - barva
come - přijít
computer - počítač
computer game - počítačová hra
cook - vařit
dance - tancovat
different - různý, odlišný
dinner - oběd, večeře, hlavní jídlo dne
do - dělat
domestic - domácí, domácký
early - časně, časný
especially - zvláště, obzvláště
every day - každý den
Excuse me. - Promiň., Promiňte.
export department - oddělení zahraničního obchodu
exposure - snímek
fall - podzim
family - rodina
famous for - známý čím
fantastic - skvělý, fantastický
favourite - oblíbený
film - film
flower - květina
food - jídlo
fortunately - naštěstí
friend - přítel, přítelkyně
go out - jít za zábavou
gold - zlatavý, zlatý
grey - ponurý, šedý
gym - tělocvična
headquarters - hlavní sídlo firmy, ústředí
here - zde, tady
hobby - koníček
hour - hodina
how? - jak?
chat - povídat si, popovídat si
Chinese - čínský
ice hockey - hokej
ice-skating - bruslení
interesting - zajímavý
interview - vést rozhovor
jogging - pomalý běh pro zdraví
kid - děcko
lake - jezero
learn - učit se, naučit se
leisure activity - činnost ve volném čase
long - dlouhý
make - připravit, dělat
meet - setkat se
near - blízko
never - nikdy
news programme - zpravodajský pořad
next - další, příští
of course - samozřejmě
often - často
only - pouze, jen
open - otevřít
pardon? - Prosím?, Co jsi říkal?, Co jste říkal?
parents - rodiče
pop song - populární píseň
Portugal - Portugalsko
reading - čtení, četba
really? - opravdu?
red - červený, rezavý
relax - odpočívat
sailing - plachtění
say - říct, říkat
season - roční období
short - krátký
shy - stydlivý, nesmělý
smoke - kouřit
sometimes - někdy
special - zvláštní
spring - jaro
start - začít, začínat
suddenly - náhle
sunbathing - opalování
sunny - sluneční
swimming - plavání
take - vzít, brát
take photos - fotit
then - pak, potom
traffic - dopravní situace, doprava
tree - strom
usually - obvykle
visit - navštívit, návštěva
warm - teplý
weekend - víkend
wet - deštivý, mokrý
What does ... mean? - Co znamená ... ?
what time? - kolik hodin?
what? - co?
when? - kdy?
where? - kde?, kam?
why? - proč?
window - okno
year - rok
yellow - žlutý