Slovíčka

Série slovíček Nepravidelná slovesa - préteritum

(Němčina)

er band - vázat (préteritum)
er bat - prosit (préteritum)
er befahl - rozkázat (préteritum)
er begann - začít (préteritum)
er betrog - podvádět (préteritum)
er biss - kousat (préteritum)
er blieb - zůstat (préteritum)
er blies - foukat (préteritum)
er bog - ohýbat (préteritum)
er bot - nabízet (préteritum)
er brach - zlomit (préteritum)
er brachte - přinést (préteritum)
er brannte - hořet (préteritum)
er briet - smažit (préteritum)
er buk - péci (préteritum)
er dachte - myslet (préteritum)
er durfte - smět (préteritum)
er empfahl - doporučit (préteritum)
er empfing - přijmout (préteritum)
er gewann - vyhrát (préteritum)
er goss - lít (préteritum)
er griff - uchopit (préteritum)
er grub - kopat (préteritum)
er half - pomoci (préteritum)
er hatte - mít (préteritum)
er hielt - držet (préteritum)
er hieß - jmenovat se (préteritum)
er hing - viset (préteritum)
er hob - zvedat (préteritum)
er kam - přijít (préteritum)
er kannte - poznat (préteritum)
er klang - znít (préteritum)
er konnte - moci (préteritum)
er kroch - lézt (préteritum)
er lag - ležet (préteritum)
er las - číst (préteritum)
er lief - běžet (préteritum)
er ließ - nechat (préteritum)
er litt - trpět (préteritum)
er log - lhát (préteritum)
er lud - nakládat (préteritum)
er maß - měřit (préteritum)
er mochte - chtít (préteritum)
er musste - muset (préteritum)
er nahm - vzít (préteritum)
er nannte - jmenovat (préteritum)
er pfiff - pískat (préteritum)
er rannte - běžet (préteritum)
er rief - volat (préteritum)
er riet - radit (préteritum)
er riss - trhat (préteritum)
er ritt - jezdit na koni (préteritum)
er roch - vonět (préteritum)
er sah - vidět (préteritum)
er sandte - poslat (préteritum)
er sang - zpívat (préteritum)
er saß - sedět (préteritum)
er schied - oddělovat (préteritum)
er schien - svítit (préteritum)
er schlief - spát (préteritum)
er schloss - zavřít (préteritum)
er schlug - bít (préteritum)
er schnitt - řezat (préteritum)
er schob - sunout (préteritum)
er schoss - střílet (préteritum)
er schrie - křičet (préteritum)
er schrieb - psát (préteritum)
er schritt - kráčet (préteritum)
er schwamm - plavat (préteritum)
er schwieg - mlčet (préteritum)
er schwur - přísahat (préteritum)
er sollte - mít povinnost (préteritum)
er sprach - mluvit (préteritum)
er sprang - skákat (préteritum)
er stahl - krást (préteritum)
er stand - stát se (préteritum)
er starb - zemřít (préteritum)
er stieg - stoupat (préteritum)
er stritt - hádat se (préteritum)
er tat - dělat (préteritum)
er traf - potkat (préteritum)
er trank - pít (préteritum)
er trieb - hnát (préteritum)
er trug - nosit (préteritum)
er vergaß - zapomenout (préteritum)
er verlor - ztratit (préteritum)
er verzieh - odpustit (préteritum)
er warf - hodit (préteritum)
er wog - vážit (préteritum)
er wollte - chtít (préteritum)
er wuchs - růst (préteritum)
er wurde - stát se (préteritum)
er wusch - prát (préteritum)
er wusste - vědět (préteritum)
er zog - tahat (préteritum)
er zwang - nutit (préteritum)
es geschah - stát se (préteritum)