Slovíčka

Série slovíček Peniciliny Karbapenemy Monobaktamy

(Chemie)

amoxicilin ampicilin - aminopeniciliny
amoxicilin kyselina klavulanová po - coamoxicilin + způsob podání
ampicilin sulbaktam iv - coampicilin
aztreonam - monobaktamy
benzylpenicilin (penicilin G) prokain penicilin G benzathin benzylpenicilin - acidolabilní peniciliny: podání i. v.
fenoxymethylpenicilin (penicilin V) benzathin fenoxymethylpenicilin penamecilin - acidostabilní peniciliny: i p. o.
imipenem a cilastin meropenem ertapenem - karbapenemy
oxicilin methicilin - peniciliny stabilní vůči stafylkokové penicilináze
peniciliny cefalosporiny monobaktemy karbapenemy - druhy beta-laktamů
piperacilin - ureidopeniciliny
piperacilin tazobaktam iv - copiperacilin + způsob podání
ticarcilin klavulanová kyselina - coticarcilin
ticarcilin temocilin - karboxypeniciliny
základní aminopeniciliny ureidopeniciliny karboxypeniciliny - druhy penicilinů