Slovíčka

Série slovíček Beta-laktamy

(Chemie)

amoxicilin ampicilin - aminopeniciliny
amoxicilin kyselina klavulanová po - coamoxicilin + způsob podání
ampicilin sulbaktam iv - coampicilin
aztreonam - monobaktamy
benzylpenicilin (penicilin G) prokain penicilin G benzathin benzylpenicilin - acidolabilní peniciliny: podání i. v.
cefaclor - cefalosporiny I-II. generace
cefadroxil po cefalexin po cefazolin iv - cefalosporiny I. generace
cefotaxin ceftriaxon proti pseudomonádám - cefalosporiny III. generace
cefpirom cefepim - cefalosporiny IV. generace
ceftarolin ceftolozan ceftazidim - cefalosporiny nové generace
ceftazidim cefoperazon cocefoperazon (sulbaktam) - proti pseudomonádové cefalosporiny III. generace
cefuroxil axetil po cefuroxil iv cefoxitin - cefalosporiny II. generace
fenoxymethylpenicilin (penicilin V) benzathin fenoxymethylpenicilin penamecilin - acidostabilní peniciliny: i p. o.
imipenem a cilastin meropenem ertapenem - karbapenemy
oxacilin methicilin - peniciliny stabilní vůči stafylkokové penicilináze
peniciliny cefalosporiny monobaktamy karbapenemy - druhy beta-laktamů
piperacilin - ureidopeniciliny
piperacilin tazobaktam iv - copiperacilin + způsob podání
ticarcilin klavulanová kyselina - coticarcilin
ticarcilin temocilin - karboxypeniciliny
základní aminopeniciliny ureidopeniciliny karboxypeniciliny - druhy penicilinů