Slovíčka

Série slovíček Lekce 10

(Latina)

abstinentia ae f - zdrženlovist
aciditas atis f - kyselost
acquisitus a um - získaný
adhesio onis f - přilanost
adiposus a um - tučný
adiunctio onis f - připojení
adstringens entis - stahující, zužující, svrašťující
alimentatio onis f - výživa, přijímání stravy
anteflexio onis f - ohnutí dopředu
antepositio onis f - umístění dopředu
appendix icis f - červovitý přívěsek
aversia ae f - odpor, nechuť
calx cis f - pata, vápno
cardialis e - srdeční
circumferentia ae f - obvod
circumflexus a um - ohnutý
circumscriptus a um - ohraničený
coagulatio onis f - srážení
commotio onis f - otřes
comparatio onis f - srovnání, přirovnání
compressio onis f- stlačení -
contactus us m - dotyk
contraincisio onis f - chirurgický zákrok doplňující původní řez
contraindicatio onis f - zákaz léebných postupů, které by zhorčily stav nemocného
contralateralis e - ležící na opečné straně
contrarius a um - opačný, protější
decoctum i n - odvar
deformatio onis f - znetvoření
desinfectio onis f - odstranění nákazy
dilaceratio onis f - roztržení
dilatatio onis f - rozšížení
disseminatio onis f - rozsev
eminentia ae f - výčnělek
excavatio onis f - jamka, vyhloubenina
excessus us m - výstřelek
excisio onis f - vyříznutí
exsanguinatio onis f - vykrvácení
extracellularis e - mimobuněčný
extracorporalis e - mimotělní
extrapulmonalis e - mimoplicní
extrauterinus a um - mimoděložní
immaturus a um - nezralý
incontinentia ae f - neschopnost udržet moc
infaustus a um - nepříznivý
infectio onis f - infekce
infrascapularis e - podlopatkový
infratemporalis e - podspánkový
infusum i n - nálev
inoperabilis e - neoperovatelný
intercondylaris e - mezi 2ma kloubními hrbolky
interdentalis e - mezizubní
intermuscularis e - mezisvalový
interosseus a um - mezikostní
interruptio onis f - interupce
intervertebralis e - meziobratlový
intraarticularis e - nitrokloubní
intracranialis e - nitrolebeční
intracutaneus a um - nitrokožní
intramuscularis e - nitrosvalový
intranatalis e - vzniklý při porodu
irregularis e - nepravidelný
irritatio onis f - dráždění
linea ae f - rýha
maturus a um - zralý
medialis e - střední
membrana ae f - blána
natalis e - týkající se narození
perabsurdus a um - velmi nesmyslný
peraciditas atis f - zvýšená kyselost
percutaneus a um - pronikající kůží
personalis e - osobní
positio onis f - poloha
postnatalis e - po narození
postoperativus e um - pooperační
posttraumaticus a um - poúrazový
praecordium ii n - krajina před srdcem
praenatalis e - před narozením
praescriptio onis f - předpis o skladbě léků
praeventia ae f - předcházení nemoci
probatorius a um - pokusný
progrediens entis - postupující
promontorium ii n - předhoří
protuberantia ae f - výčnělek, hrbolek
recidiva ae f - opakování, návrat choroby
reconvalescentia ae f - rekonvalescence
rehabilitatio onis f - rehabilitace
reinfectio onis f - nová nákaza
respiratio onis f - dýchání
resuscitatio onis f - kříšení
retina ae f - sítnice
secretio onis f - vyměšování
selectio onis f - výběr
separatio onis f - oddělení
subaciditas atis f - snížená kyselost
subcutaneus a um - podkožní
subfebrilis e - pod hranicí horečky
subluxatio onis f - neúplné vykloubení
suboccipitalis e - podtýlní
subscapularis e - podlopatkový
subtendineus a um - podšlachový
subtotalis e - neúplný
suicidium ii n - sebevražda
supraclavicularis e - nadklíčkový
supraorbitalis e - nadočnicový
suprarenalis e - nadledvinový
suprasternalis e - nad hrudní kostí
suspicio onis f - podezření
tibialis e - holenní
transnasalis e - nosní cestou, nosem
transplantatio onis f - transplantace