Slovíčka

Série slovíček Řecká slovotvorba

(Latina)

aemia - krev za
algia - bolest za
di - 2
ectomia - vyříznutí za
erythro - červený před
genes - původ za
haemato - krev před
hydro - voda před
laparo - břišní dutina
leuco - bílý před
lithiasis - kamny za
logia - nauka za
lysis - rozklad za
macro - dlouhý před
malformatio onis f - znetvoření
mania - šílenství, vášeň za
mega megalo - velký 2 před
micro - malý před
mono - 1
odynia - trápení, bolest za
oligo - málokterý před
pan - všechen před
pathia - choroba, utrpení za
penia - chudoba nedostatek za
phobia - strach za
poly - mnohý před
pseudo - klamný nepravý před
pyro - oheň před
rrhagia - krvácení za
sanguifer a um - krevní, vedoucí kreev (Z LATINY)
spasmus - křeč za
stomia - vyústění za
tetra - 4
therapia - léčba za
tomia - řez
tri - 3
uria - moč za
uro - moč před