Slovíčka

Série slovíček Latinské prefixy

(Latina)

ab - od, odloučení
ad - při, u, do, k, připojení
ante - před
circum - kolem, okolo
con - s, se, spolu, spojení (z předložky cum)
contra - proti
de des - 2 shora dolů, se, s, od
dis di dif - 3 1.: roz, 2. zápor
e ex - 2 z, ze, vy
extra - mimo, vně
in - 1. výraz: v, na, dovnitř 2. výraz: ne, zápor
infra - pod
inter - mezi
intra - uvnitř
ob - proti, za
per - skrze, přes, vysoký stupeň
post - po, za
prae - před, dříve
pro - směr dopředu
re - znovu opět zpět
se - od, roz
sub - pod, dole, nižší stupeň
super supra - 2 nad
trans - přes