Slovíčka

Série slovíček Problem words

(Angličtina)

blood count - krevní obraz
bruised - pohmožděný
cast - asi dlaha
collar bone - clavicle
deteriorate - zhoršit se
inflamed - zanícený
inflammation - zánět
influenza - chřipka
loins - lumbus
nates - buttocks
neoplasm - abnormal and uncontrolled growt of tissue
strain - zátěž na sval
stroke - brain damage from reduction of blood flow
thorax - chest jinak
thyroid cartilage - Adam´s apple