Slovíčka

Série slovíček Chemical english - Nucleic acids

(Angličtina)

anticodon - 3 nukleotidové báze na tRNA
AUG - start kodon
centromere - místo spojení 2 chromatid
codon - 3 nukleotidové báze na mRNA
deoxyribonucleic acid - DNA
DNA polymerase - enzyme který spojuje báze do 1 lajny při replikaci
helicase - enzym který rozmotává DNA pro replikaci
histone - protein okolo je uvazano dna
chromatid - půlka hromozonu
mRNA - mediatorová dna
nucleotide - fosfát, cukr, báze =nukleotid
ribonucleic acid - RNA
rRNA - ribozonalni DNA
telomere - telomera
thymine - baze thymin
transcription - kopírování DNA do mRNA
translation - translace mRNA do proteinu
tRNA - transferová RNA
uracil - báze