Slovíčka

Série slovíček Chemical english - numbers

(Angličtina)

cubed - na třetí
decimal - desetinné číslo
hundred - sto
million - milion
nought - nula před desetinou čárkou
one half - jedna polovina
one quarter - jedna čtvrtina
one third - jedna třetina
over - zlomková čára
point - desetinná čárka
squared - na druhou
the cube root of - třetí odmocnina z
the square root of - druhá odmocnina z
thousand - tisíc
to the power of - na jakoukoliv jinou