Slovíčka

Série slovíček World of work

(Angličtina)

accept the position - přijmout pozici
apply for - ucházet se o
be fired - být propuštěn
be in charge of - být zodpovědný za (ve vedení)
be responsible for - být zodpovědný za
be responsible to - zodpovídat se
be sacked - být vyhozen
career ladder - kariérní žebříček
conditions - podmínky
consider - zvážit/uvažovat
contract of employment - pracovní smlouva
cover letter - motivační dopis
curriculum vitae - životopis
CV - životopis zkratka
department - oddělení
duty - povinnost
employee - zaměstnanec
employer - zaměstnavatel
enclose - přiložit
free use of mobile phones - používání mobilních telefonů povoleno
full time - plný úvazek
have good command of - mít dobrou znalost něčeho
human resources - oddělení lidských zdrojů
I believe I would be an useful member of your team. - Věřím, že bych byl užitečným členem vašeho týmu.
I have gained valuable experiences. - Získal jsem cenné zkušenosti.
I have seen your advertisement. - Viděl jsem Váš inzerát.
I look forward to hearing from you soon. - Těším se na vaši brzkou odpověď.
interview - rozhovor
issue of - otázka
labor office - úřad práce
made redundant - být propuštěn (formálně)
part time - částečný úvazek
position - pozice
previous education - předchozí vzdělání
recruitment agencies - personální agentury
references - doporučení
relevant personal particulars - příslušné osobní údaje
scopes of duty - pracovní náplň
subsidized - dotované
take the applicant on - přijmout žadatele o
take up - přijmout - z hlediska zaměstnavatele
the post of - post
turn down the applicant - odmítnout žadatele o
unsocial hours - pracovat v neděli, o svátcích
vacancy - volné místo
work experience - pracovní zkušenosti
work on shifts - pracovat na směny
working hours - pracovní doba
write in response to - psát v reakci na
Yours faithfully - ukončení dopisu, neznáme-li adresáta
Yours sincerely - ukončení dopisu, když známe jméno adresáta