Slovíčka

Série slovíček Lekce 8

(Latina)

acute - prudce, akutně
adenoma, tis, N - nezhoubný nádor ze žlázového epitelu
aethylismus, i, M - nadměrné užívání alkoholu
anaemia, ae, F - chudokrevnost, anémie
anamnesis, is, F - předchorobí
anastomosis, is, F - chirurgické spojení (2 částí dutých orgánů), anastomóza
anomalia, ae, F - nepravidelnost, odchylka, anomálie
anoxia, ae, F - nepřítomnost kyslíku
antibioticum, i, N - antibiotikum
anuria, ae, F - zástava močení a tvorba moči
aponeurosis, is, F - šlachová blána (plošně rozprostřená)
bulbitis, itidis, F - zánět bulbu (rozšířené části) dvanáctníku
cachexia, ae, F - výrazné zhubnutí a vysílení, celková sešlost a ztráta sil
carcinomatosus, a, um - rakovinný
cataracta, ae, F - šedý zákal
catarrhus, i, M - katar (typ povrchového zánětu sliznic, provázený značnou tvorbou sekretu)
cerebellum, i, N - mozeček
cirrhosis, is, F - zatvrdnutí orgánu
dehiscentia, ae, F - rozestup (rány)
diagnosis, is, F - diagnóza (určení)
diagnosticus, a, um - vztahující se k diagnóze, diagnostický
diaphragma, tis, N - bránice; mezistěna, přepážka; dno
diarrhoea, ae, F - průjem
diverticulosis, is, F - mnohočetný výskyt výchlipek (např. v tlustém střevě)
dyspepsia, ae, F - porucha trávení (souhrnné označení pro řadu trávicích obtíží)
dyspepticus, a, um - týkající se dyspepsie (porušeného trávení)
ectopia, ae, F - výskyt orgánu mimo obvyklé místo
embolia, ae, F - embolie (vmetení a zaklínění krevní sraženiny, tuku nebo vzduchu v cévách
empyema, tis, N - tělesná dutina vyplněná hnisem
epidemicus, a, um - týkající se hromadného rozšíření infekční choroby, epidemický
epiglottis, idis, F - hrtanová příklopka
exacerbans, antis - zhoršující se; znovu se objevující
exclusio, onis, F - vyloučení
fibroma, tis, N - nezhoubný nádor z vazivové tkáně
fibrosus, a, um - vazivový
hyperemesis, is, F - neutišitelné zvracení
hypertensio, onis, F - vysoký tlak, hypertenze
hypogastrium, i, N - podbřišek
hypochondrium, i, N - podžebří (oblast břicha pod žeberními oblouky)
hypophysis, is, F - mozkový podvěsek, hypofýza
chemotherapia, ae, F - léčení látkami připravenými chemickou cestou, chemoterapie
chirurgicus, a, um - chirurgický
cholecystitis, itidis, F - zánět žlučníku
cholelithiasis, is, F - žlučové kaménky
ignotus, a, um - neznámý
in anamnesi - v předchorobí (pacienta)
inactivitas, atis, F - nečinnost, klid
infaustus, a, um - nepříznivý
infectiosus, a, um - nakažlivý
intoxicatio, onis, F - otrava
laparoscopia, ae, F - vyšetřování břišní dutiny zrakem pomocí laparoskopu
leiomyoma, tis, N - nezhoubný nádor z hladké svaloviny
lipoma, tis, N - nezhoubný nádor z tukové tkáně
localis, e - místní (omezený na určité místo)
mastoideus, a, um - bradavkový, bodcovitý
meningitis, itidis, F - zánět mozkových blan
metacarpus, i, M - záprstí ruky
metastasis, is, F - metastáza (druhotné ložisko nádoru nebo infekce)
metatarsalis, e - nártní, týkající se nártu
metatarsus, i, M - záprstí nohy, nárt
morbidus, a, um - chorobný, nemocný
myoma, tis, N - nezhoubný nádor ze svaloviny
necrosis, is, F - místní odumření tkáně
nervosus, a, um - nervový
obesus, a, um - otylý, obézní
obstipatio, onis, F - zácpa
origo, inis, F - původ
paranasalis, e - ležící v okolí nosu nebo nosní dutiny
paratyphus, i, M - infekční onemocnění podobné tyfu
parietalis, e - nástěnný; temenní
parotis, idis, F - příušní žláza
periostealis, e - týkající se okostice, periosteální
periosteum, i, N - okostice
periphericus, a, um - vnější, okrajový, obvodový
peritoneum, i, N - pobřišnice
pertussis, is, F - černý (dávivý) kašel
pneumonia, ae, F - zánět, zápal plic
polyposis, is, F - mnohočetný výskyt polypů
portalis, e - týkající se vrátnice
prognosis, is, F - předpověď
purulentus, a, um - hnisavý
rheumaticus, a, um - revmatický, vztahující se k revmatismu
sarcoma, tis, N - sarkom (zhoubný nádor z pojivové tkáně)
senilis, e - stařecký
serosus, a, um - serózní, bohatý na sérum
sinusitis, idis, F - zánět dutin
sive, seu - nebo (spojka uvádějící alternativní termín)
steatosis, is, F - ztučnění (orgánu), nahromadění tuku v tkáních a buňkách
stenosis, is, F - zúžení
subacutus, a, um - méně náhlý
subcardialis, e - ležící pod česlem
subduralis, e - subdurální (ležící pod tvrdou mozkovou plenou)
syndesmosis, is, F - vazivové spojení kostí
systema, tis, N - systém, soustava
thrombosis, is, F - trombóza (srážení krve v cévách)
thyroideus, a, um - štítný týkající se štítné žlázy
ulcerosus, a, um - vředovitý, vředový
vascularis, e - cévní
visceralis, e - útrobní, týkající se vnitřních orgánů
vitaminum, i, N - vitamin