Slovíčka

Série slovíček Kostra - obratle

(Latina)

arcus vertebrae - obratlový oblouk -
atlas - nosič
axis - čepovec
canalis vertebralis - kanálek obratle, jímž prochází mícha
corpus vertebrae - tělo obratle
costae fluctuantes - volná žebra
costae spuriae - nepravá žebra
costae verae - pravá žebra
vertebra prominens - - vyčnívající obratel
vertebrae cervicales - - krční obratle
vertebrae coccygeae - - kostrční obratle
vertebrae lumbales - - bederní obratle
vertebrae thoracicae - - hrudní obratle