Slovíčka

Série slovíček Lekce 2

(Latina)

accessorius - přídatný, vedlejší
ala - křídlo, oddíl část
ampulla - rozšíření (rozšířená část orgánu)
angulus - úhel
anomalia - odchylka, nepravidelnost, anomálie
antebrachium - předloktí
antrum - předsíň
auditivus - sluchový
brachium - paže
bulbus - koule, bulva
caliculus - pohárek
capsula - pouzro, obal
cardiacus - srdeční; česlový
carpus - zápěstí
cerebrum - mozek
collum - krk, krček
colon - tračník
commissura - spoj, spojení
condylus - kloubní hrb
concha - skořepa
cranium - lebka
crassus - tlustý, silný
diameter - průměr
dorsum - záda, hřbet
duodenum - dvanáctník
durus - tvrdý
flexura - ohbí, ohyb
foliatus - listovitý
fossa - jáma
frenulum - uzdička
fundus - dno, základ
ganglion - nervová uzlina
gastricus - žaludeční
gustatorius - chuťový
haustrum - vyklenutí (orgánu)
humerus - pažní kost
intestinum - střevo
isthmus - zúžené místo
labium - ret
ligamentum - vaz
lobus - lalok
longus - dlouhý
magnus - velký
morbus - nemoc, choroba
musculus - sval
nasus - nos
nervus - nerv
nucleus - jádro
nutricius - vyživovací
obliquus - šikmý, kosý
oculus - oko
oesophageus - jícnový
oesophagus - jícen
olecranon - loketní výběžek
opticus - oční, zrakový
organum - orgán
osseus - kostěný, kostní
ostium - ústí
palatum - patro
papilla - bradavka
pharyngeus - hltanový
plica - řasa
pyloricus - vrátníkový
radius - vřetenní kost, poloměr
ramus - větev, rameno
rectum - konečník
rectus - přímý, rovný
ruber - červený
septum - přepážka
serosus - serózní, obsahující sérum, bohatý na sérum
sigmoideus - esovitý, podobný řeckému písmenu sigma Σ
structura - stavba, složení, struktura
sulcus - rýha, brázda
talus - hlezno, hlezenní kost
tarsus - zánártí
transversus - příčný
tuberculum - hrbolek
uterus - děloha
vagus - bludný
vallatus - hrazený
velum - plachta
velum palatinum - měkké patro
vestibulum - předsíň, vchod