Slovíčka

Série slovíček Unidad nueve de Aventura 2

(Španělština)

acercarse - přiblížit se
advertir - upozornit
anunciar - oznámit
aparecer - objevit se
apoderarse - zmocnit se
arma - zbraň
arrestar - zatknout
asustarse - leknout se
barca - člun
botón - knoflík
caja fuerte - trezor
capitán - kapitán
caso - případ
comentar - vysvětlit, říct
comprender - rozumět, pochopit
conquista - dobytí
conquistador - dobyvatel
continente - světadíl, pevnina
conversar - mluvit, povídat si
costa - pobřeží
cruel - krutý
darse cuenta - uvědomit si, zjistit, všimnout si
de pronto - náhle, najednou
de repente - najednou, náhle
denunciar - oznámit (policii), udat
derramar - vylít, rozlít, vysypat
derrota - porážka
derrotar - porazit
descubrimiento - objevení
descubrir - objevit
deshacer la maleta - vybalit si
despertar - vzbudit, probudit
director - ředitel
ejército - armáda
emperador - císař, vládce
envenenado - otrávený
escapar - utéct
estar convencido - přesvědčený
estar seguro - jistý
examinar - prozkoumat, prohlédnout
expedición - výprava
explorador - průzkumník
extraño - zvláštní, podivný
faltar - chybět
fijarse en - zadívat se na, všimnout si
formar - vytvořit
golpear - bouchnout, praštit
grito - křik, výkřik
indio - indián
informe - zpráva
inspector - inspektor
interrogar - vyslýchat, vyptávat se
irse la luz - vypadnout světlo
marinero - námořník
mientras - mezitím, zatímco
misterioso - tajemný, záhadný
notar - zpozorovat, vzít na vědomí
ocupar - obsadit
oro - zlato
peligroso - nebezpečný
pista - stopa
plata - stříbro
recepción - recepční
riqueza - bohatství
robar - ukrást, odcizit
robo - krádež
soldado - voják
solitario - odlehlý, osamělý
solucionar - vyřešit
terrorífico - hrozný, příšerný
vergüenza - ostuda, hanba