Slovíčka

Série slovíček Každý den 10 nových slovíček

(Němčina)

e Ente - kachna
e Gans - husa
e Herde - stádo
e Weise - louka
e Zeige - koza
r Hase - zajíc
r Wald - les
s Feld - pole
s Kraut - bylina
s Pferd - kůň