Slovíčka

Série slovíček Maturita Solutions Pre-Intermediate Unit 8-A gfpvm

(Angličtina)

arms trade - obchod se zbraněmi
cancer - rakovina
carbon dioxide - oxid uhličitý
diabetes - cukrovka
disease - nákaza
drought - sucho
endangered species - ohrožené druhy
exterminatory - vyhubený
famine - hladomor
force - přinutit
glacier - ledovec
global warming - globální oteplování
homelessness - bezdomovectví
child labour - dětská práce
melt - tát
orphan - sirotek
pollution - znečištění
poverty - chudoba
racism - rasismus
renewable energy - obnovitelná energie
terrorism - terorismus
war - válka