Slovíčka

Série slovíček Každý den 10 nových slovíček

(Němčina)

ausfühllen - vyplnit
buchen - zamluvit; zapsat
das macht nichts - to nevadí
e Dienstleistungen - služby
nachsehen - podívat se, zkontrolovat
r Defekt - porucha
s Abendbrot - večeře
übersetzen - přeložit, překládat
während - během, v průběhu
zauberhaft - kouzelný