Slovíčka

Série slovíček Maturita Solutions Intermediate

(Angličtina)

ask (somebody) out - pozvat někoho na rande
come up with - přijít s něčím, navrhnout něco
decline - upadat, snižovat se
fall in love - zamilovat se
fall out with - pohádat se s někým, rozejít se ve zlém
fancy (somebody) - ctít někoho, toužit po někom
folk tale - lidová povídka
fulfilling - naplňující, uspokojující
get away with - vyjít dobře, mít úspěch
get back together - dát se znovu dohromady
get divorced - rozvést se
get engaged - zasnoubit se
get married - vdát se, oženit se
gig - představení, promítání
chat (somebody) up - namlouvat si někoho
interaction - interakce
look down on - dívat se na někoho spatra
make up - udobřit se
nationalist - nacionalista
obligation - nutnost
online - online
put up with - snést něco, vyrovnat se s něčím
socialise - seznamovat se s lidmi, žít společenským životem
speed dating - skupinové seznamování
split up with - rozejít se s někým
terrorist - terorista