Slovíčka

Série slovíček Maturita Solutions Intermediate - Unit 2

(Angličtina)

amnesia - ztráta paměti
amused - pobavený
baffled - zmatený
bored - znuděný
break down - rozbít se, zhroutit se
bump into (somebody) - náhodou někoho potkat
call back - zavolat nazpátek
call off - odvolat, zrušit
ceremony - ceremonie, oslava
confused - zmatený
confusion - zmatek
delighted - potěšený
depressed - deprimovaný
disappointed - zklamaný
disappointment - zklamání
discharge - propuštění, vyložení
embarrassed - zahanbený
embarrassment - zahanbení
escort - eskortovat
even though - přestože
excited - vzrušený
excitement - vzrušení
fed up - znechucený, otrávený z něčeho
fire-fighter - požárník
flip-flops - pantofle
frustrating - frustrující
frustration - frustrace
get over - překonat
go off - vybuchnout; začít
go out with (somebody) - chodit s někým
guilty - vinen
homesick - pociťující stesk po domově
homesickness - stesk po domově
hose - hadice
irritated - podrážděný
irritation - podráždění
jealous - žárlivý
look after - starat se o něco/někoho
look for - hledat
look forward to - těšit se na něco
meet up - setkat se
monument - památník
nervous - nervózní
nervousness - nervozita
outgoing - otevřený, přístupný
pleased - potěšený
portray - portrétovat, zobrazovat
put away - odložit
put on - nasadit, obléknout si
put out (a fire) - uhasit
relieved - pociťující úlevu
rucksack - ruksak
run out of - vypotřebovat
sadness - smutek
scared - vystrašený
set fire to (something) - zapálit
set off - vyrazit
shocked - šokovaný
skull - lebka
smoulder - doutnat
soldier - voják
stunning - překrásný, nevýslovný
symbolise - symbolizovat
tag - nálepka, visačka
try on - vyzkoušet si
turn out - ukázat se, dopadnout
turn up - objevit se, přijít
upset - smutný, sklíčený
whereas - zatímco