Slovíčka

Série slovíček On y va lekce 7

(Francouzština)

collectionner - sbírat co, dělat si sbírku čeho
collectionner - dělat si sbírku čeho
confier - svěřit se
encourager - povzbudit koho
encourager - dodat odvahu komu
l'écologie - ekologie
l'édition - vydání
la collection - kolekce, sbírka, soubor
la discipline - kázeň, nauka, vědní obor
la discipline - nauka
la maison d'édition - nakladatelství
le secret - tajemství
nous encourageons - my povzbuzujeme
probable - pravděpodobný
probablement - pravděpodobně
publier - uveřejnit
résumer - shrnout co