Slovíčka

Série slovíček On y va! lekce 3

(Francouzština)

annoncer - oznmámit
avoir besoin de - potřebovat co
bruyant - hlučný
bruyante - hlučná
confirmer - potvrdit co
constant - konstantní, stálý
constante - stálá
corresponde avec - dopisovat si s kým
courant - běžný
courante - běžná
désagréable - nepříjemný
destiné - určený
destiné à - určený komu
destinée - určená
différent - jiný
différente - jiná
énorme - obrovský
heureuse - šťastná
heureux - šťastný
intense - silný, intenzivní
intense - silná
je mène - já vedu, já vezu
je mène - je vodím
l'affaire - záležitost, věc
l'annonce - oznámení, inzerát
l'échange - výměna
la difficulté - obtíž
la formulaire - formulář
la formulaire - tiskopis
la possibilité - možnost
la presse - tisk
la référence - odkaz
la réservation - rezervace, vyhrazení
la somme - částka
la suite - pokračování
la suite - sled
la suite - následek
la télécopie - fax
le compréhension - porozumění
le fax - fax
le voyage d'affaires - služební cesta
le voyage d'affaires - obchodní cesta
louer - najmout co
mener - vést
modeste - skromný
modeste - prostý
nous annonçons - my ohlásíme
patient - trpělivý
patiente - trpělivá
précis - přesný
précise - přesná
prefond - hluboký
prefonde - hluboká
prévoir - předpovídat
prévoir - předem připravit co
rappeler - znovu zavolat, připomínat
régler - zařídit
rendre - vrátit co komu
rien de prévu - nic předem domluveno
simple - jednoduchý
sincère - upřímný, přímý
suffisant - dostačující
suivant - následující, příští