Slovíčka

Série slovíček En Francais 1A

(Francouzština)

à - v, ve
ah bon - ach tak
au revoir - na shledanou
aussi - také
bien sûr - samozřejmě, zajisté
bonjour - dobrý den
c'est - to je
ce n'est pas - to není
cinq - pět
comment - jak
deux - dva
dire - říci
dis - řekni, pověz
dix - deset
elle est - ona je
elle cherche - ona hledá
elle s'appelle - ona se jmenuje
elle sait - ona ví
elle thélephone - ona telefonuje
encore - ještě
et - a
être - být
française - francouzský
huit - osm
chercher - hledat
chez - u, k (někoho, někomu)
ici - tady
il est - on je
il cherche - on hledá
il n'y a pas de quoi - není zač
il s'appelle - on se jmenuje
il sait - on ví
il thélephone - on telefonuje
je m'appelle - já se jmenuji
je sais - já vím
je suis - já jsem
je thélephone - já telefonuji
l'ami - kamarád
l'amie - kamarádka
l'école - škola
- tady
la carte de géographie - zeměpisná mapa
la maison - dům
la république - republika
la ville - město
là-bas - tam
le cherche - já hledám
le pays - země
madame - paní
mademoiselle - slečno,slečna
merci - děkuji
moi -
monsieur - pane,pán
neuf - devět
non - ne
on salue - zdravíme
on se présenter - představujeme se
- kde, kam
oui - ano
quatre - čtyři
qui - kdo
s'appeler - jmenovat se
s'il te plaît - prosím tě
s'il vous plaît - prosím vás
saluer - zdravit, pozdravit
salut - ahoj, nazdar
savoir - vědět, umět
se présenter - představovat si
sept - sedm
six - šest
slovaque - slovenský
tant pis - co se dá dělat
tétéphoner - telefonovat
tchèque - český
trois - tři
tu es - ty jsi
tu cherches - ty hledáš
tu sais - ty víš
tu t'appelles - ty se jmenuješ
tu thélephones - ty telefonuješ
un - jedna
vrai - pravdivý