Fundamentalismus

Obecně fundamentalismus je zaryté se držení určitých zásad – základů (slovo „fundamentalismus“ je z lat. „fundamentum“ = základ). Je to opak modernismu, protože základy teorie se neaktualizují podle situace.
V užším slova smyslu je to označení přesvědčení náboženských skupin, které vyžadují přesné výklady základních dokumentů (korán, bible).
V dnešní době, když se řekne „fundamentalismus“, téměř každý si vybaví jen islámský extremismus a teroristické útoky.
Fundamentalisté trvají na svých teoriích, které považují za jedinou pravdu, a ostatní názory vůbec netolerují.
Původně byla pojmem fundamentalismus označována skupina nejkonzervativnějších protestantů v USA na přelomu 19. a 20. století. Tato hnutí odmítala vědeckou kritiku Bible a také diskusi o tomto. Zejména popírala Darwinovu teorii evoluce, dokonce se jim podařilo vynutit si zákaz vyučování této teorie ve školách v Tennesse

Islámský fundamentalismus

Islámský fundamentalismus vzniká v Egyptě ve 20. letech 20. století v hnutí Muslimské bratrstvo. Včele této skupiny, která se stala vzorem pro ostatní, stál Hasan al-Banná. Bratrstvo chtělo vytvořit stát, ve kterém by byl Korán ústavou, protestovalo proti sekularizaci (zesvětštění, omezení církevní moci) a považovalo džihád za legitimní způsob prosazování islámu. Sám Hasan nejprve násilí odmítal, ale uchýlil se k němu, když narazil na neochotu ze strany vlády k jednání. Po 2. světové válce se Bratrstvo hodně rozšířilo, čítalo více než 1 000 000 členů, vytvořilo si vlastní vojenské jednotky a rozšířilo se po severní Africe a Palestině. V 50. letech 20. stol se Hasan al-Banná stal obětí atentátu zřejmě ze strany egyptské tajné policie.
Významným vůdcem skupiny se stal Chomejní, který ostře vystupoval proti USA, které jsou považovány za největšího spojence Izraele.
Důvodem fundamentalismu je chudoba islámských států jako protiklad spokojeným státům v Evropě a Americe, neúspěšná válka proti Izraeli.
Cílem fundamentalistů je naprostá čistota islámu a návrat ke kořenům víry. Extremisté vybírají části Koránu, které se jim hodí jako ospravedlnění jejich činnosti, vytrhují je z kontextu a vykládají si je tak, jak se jim hodí.

Použitá literatura:

- http://fundamentalismus.navajo.cz/
- http://policy.euweb.cz/view.php?id=30
- http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_338.html
- http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_339.html
- http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_340.html
- http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_341.html
- http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_342.html
- http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_10964.html
- http://www.euportal.cz/Articles/361-zhoubny-multikulturalismus-a-islamsky-fundamentalismus.aspx
- http://odpor.wz.cz/CLANKY/aateror.htm
- http://www.barrister.cz/strat/bulletin/page.php?id=37
- http://www.blisty.cz/2002/2/15/art9897.html
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismus
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
(Zdroje ke 13.3.2007)Přidal: jenikkozak 23. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 424
Zhlédnuto: 4921 krát