Multimedia

V poslední době se s výrazem multimédia setkáváme velice často. Výrobci nabízejí nejen multimediální sestavy počítačů, ale i multimediální encyklopedie apod. S neustálým vývojem počítačové technologie jsou osobní počítače neustále výkonnější. Mnoho z nich umí pracovat s CD-ROM disky. Pro rychlejší pohyb v programech se v dnešní době neustále zvyšuje rychlost mikročipů.
Multimediální počítač
Jde o počítač, který je vybaven multimediálními doplňky, což je mechanika CD-ROM, zvuková karta, reproduktory, mikrofon a možná joystickem(křížovým ovladačem).
CD ROM DISKY,
Zkratka Cd-ROM disky vlastně znamená Compact Disc Read Only Memory Znamená to tedy, že je pouze pro čtení. Cd ROM disky jsou populární metodou prezentací multimediálních titulů. Princip je stejný jako u běžných audio disků a většina CD-ROM mechanismů dokáže tyto disky přehrávat. Tyto disky jsou vyrobeny z polykarbonátu, aby je ochránil proti prachu. Cd-rom přehrávače používají ke čtení dat uložených na disku laser s nízkou intenzitou. Odražený laserový paprsek ukazuje, zda je na disku důlek. Přehrávač posílá posloupnost důlků a nedůlků počítači a ten podle binárního kódu převádí na srozumitelné informace, které mi vidíme v podobě slov, zvuků a obrázků. Čas, který trvá, než počítač nalezne potřebné informace se nazývá acces time a pohybuječ se v milisekundách.
Co jsou to multimédia?
První multimédia byly ve svém přístupu lineární, což znamená, že informace byly seřazeny v daném sledu a uživatel mohl nahlédnout pouze na další stranu textu nebo se mohl vrátit na stránku předchozí. Většinou obsahovali hlavně text a vypadaly podobně jako knižní publikace encyklopedií.
Proč ale nemluvíme o multimédiích v souvislosti s televizí, která přenáší též obraz spojený s textem? Rozdíl mezi televizí a počítačem je v tom, že počítač umožňuje ovlivňovat běh programu. Tomuto rozdílu, tedy komunikaci počítače s uživatelem odborníci říkají interaktivita. Znamená to tedy, že počítač nejen něco předvádí, ale reaguje i na příkazy uživatele. Interaktivní multimédia umožňují uživateli vybrat si vlastní cestu k informaci, kterou zrovna potřebuje. Pokud je multimediální aplikace dobře navržená jsou vzájemně související informace propojeny.
V takovýchto programech jsou tyto vazby znázorněny například pomocí klíčových slov nebo různého zbarvení textu. Toto spojení mezi informacemi se nazývá hyperlinkové propojení a je užitečné nejvíce ve výukových programech.
Multimediální programy,
můžeme je rozdělit do několika kategorií na hry, výukové programy, katalogy, prezentace, encyklopwedie. Tyto programy obsahují velké množství informací a proto jsou distributoivány na CD-ROM disku, který má kapacitu asi 450 disket velikosti 3,5² a poměrně nízkou výrobní cenu.
Tyto disky jsou výhodné i svou skladností, tedy, že například populární encyklopedii Diderot nemusíme kupovat ve velkých čtyřech svazcích, ale pouze na malém CD. Toto však není jediná výhoda, tato encyklopedie je na CD rozšířena i o video, animace, zvuky a možnost vyhledání informace během okamžiku. Tyto věci nám kniha neumožní. Další kategorií v možnostech vzdělávání jsou výukové programy a díky CD ROMu může být učení opravdu ,,škola hrou" no co si člověk může přát víc-něco se naučit a ještě se k tomu pobavit. Výuka zeměpisu, biologie, fyziky nebo chemie je na CD ROMu nepřekonatelná. Díky dokonale propracované grafice může člověk informace nejen číst, ale i podívat se na video nahrávku, kterou daná encyklopedie obsahuje. Samostatnou oblastí na CD-ROM discích jsou hry. Na disketách se dříve takém hry vyráběly, však propracovanost těchto her s novými hrami na CD-ROM discích se velice liší, propracovanějším zobrazením, kvalitnějším zvukem, efektem 3D atd.
Proč tedy ještě existují knihy?
Myslím, že Cd disky jsou dobré, nejen pro vzdělávání, ale i pro dobré využití volného času, ale nic se nemá přehánět. Věčné sezení u obrazovky totiž nepřispívá ke zdravému způsobu života a obrazovka počítače nemá dobrý vliv na naše oči a zdraví člověka je přece důležité, ne?Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 593
Zhlédnuto: 3593 krát