Poznávačky Betaverze


Obrázky poznávačky Barush

Přejít na poznávačku Barush

ambroň východní

ambroň západní

broskvoň obecná

bříza bělokorá

bříza papírovitá

bříza pýřitá

buk lesní

dub červený

dub letní

dub libanonský

dub Muehlenbergův

dub uherský

dub zimní

habr obecný

habrovec viržínský

hloh jednosemenný

hloh Lavallův

hloh obecný

jasan úzkolistý

jasan ztepilý

javor babyka

javor cukrový

javor davidův

javor dlanitolistý

javor jasanolistý

javor kalinolistý

javor klen

javor mléč

javor vlasonohý

jeřáb duryňský

jeřáb Mougeotův

jeřáb muk

jeřáb prostřední

jeřáb ptačí

jeřáb vlnatý

jilm vaz

jilmovník mnohomužný

jinan dvoulaločný

jírovec maďal

jírovec přehlížený

kaštanovník setý

katalpa trubačovitá

liliovník tulipánokvětý

lípa plstnatá

lípa srdčitá

líska turecká

maklura jablkovitá

myrobalán obecný

olše lepkavá

ořešák černý

ořešák královský

pavlovnie plstnatá

plamének alpský

platan javorolistý

platykaryje šišticovitá

sakura ozdobná

slivoň švestka

svitel latnatý

topol bílý

topol černý

topol osika

trnovník akát

třešeň ptačí

vrba bílá

vrba jíva

žlutoroh jeřábolistý