< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Poválečné dělení světa mezi supervelmociKomunistický převrat v ČeskoslovenskuDějepis

Poválečný vývoj v západní Evropě

Hospodářský vývoj

 • hospodářství většiny států postiženo válkou, i země, kde se nebojovalo (Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko - neutrální stát, Švédsko)
 • během války v mnoha zemích vybudován vyspělý zbrojní průmysl - po válce převáděn na civilní výrobu, tyto podniky často pod státní správou (stát má lepší prostředky než soukromý investor) - moderní podniky se podílejí na hospod. obnově
 • Marshallův plán - důl. úloha pomoci, -> Evropa zachráněna před hospod. úpadkem - položeny základy hospod. prosperity západní Evropy
 • 1947 - ve většině států v západní Evropě finanční krize, státní prostředky k obnově většinou vyčerpány, přichází další významná finanční pomoc od USA, Američané podporují integraci západoevropských zemí
 • 1949 ve Strasburgu vzniká Evropská rada - 1. koordinační orgán v záp. Evropě
 • později vzniká Evropské společenství uhlí a oceli > Evropské hospodářské společenství
 • Založena Evropská investiční banka pro posílení stability a hospod. rozvoje
 • Vzniká Evropské sdružení volného obchodu - existuje dodnes (členy státy, kt. nejsou členy EU, např. Island)

Politický vývoj

 • po roce 45 v Evropě sílí vliv levicových stran - socialistické, sociálně demokratické a komunistické - dostali se do vlád i v západní Evropě (Itálie, Francie, Belgie)
 • - příčiny příklonu k levici:
  • 1) obyvatelstvu vadí, že tradiční pravicové strany nedokázaly zabránit válce
  • 2) většina západní Evropy okupována Německem, nacistický režim je socialistický, líbil se místním
  • 3) většina obyvatel si myslí, že stát největší garant hospod. ochrany což prosazují hl. levicové strany
 • 1947 - finanční krize, volební rok, komunisté musí opustit záp. Evropu, posílen vliv křesťansko-demokratických stran (Italové v USA píšou příbuzným apod.)
 • válce stupňování sporů mezi USA a SSSR - spory o Německo - ještě v Postupimi se supervelmoci dohodly, že Německo poválce bude jednotný demokratický stát, chápání demokracie bylo odlišné (Stalin ji viděl v diktatuře proletariátu) - spory znemožnily jednotu Německa, Německo rozděleno na okupační pásma (britské, sovětské, americké, francouzské) - sovětské okupační pásmo se začíná ostatním vzdalovat, Stalin chce proniknout i do záp. okupačních pásem Německa, postupně dochází k integraci záp. okupačních pásem (nejprve britské a americké, pak se přidává i fr. sektor)
 • 1948 - schůzka ministrů zahraničí USA, GB, Fr. a států Beneluxu, dohoda na vytvoření německého státu ze záp. pásem, záp. pásmům budou odpuštěny reparace a proběhne zde měnová reforma
 • září 49 - na základě jednání vzniká SRN (Spolková republika Německo) jako federativní a demokratický stát, hl. město: Bonn; vál. zločinci většinou spravedlivě potrestáni
 • říjen 49 - ze sovětského okupačního pásma vytvořili Sověti Německo demokratickou republiku (NDR) - nedemokratický stát, u moci komunisté; váleční zločinci většinou potrestáni nebyli, dostali možnost pracovat sovětské státní služby; pouze formálně nezávislý stát (ve skut. pod plnou sovětskou kontrolou); hospodářství plně využíváno SSSR
 • Berlín - spojenci se po válce dohodli, že i Berlín bude rozdělen na okupační pásma; většinu ovládali spojenci => ostrov demokracie v NDR, Stalin chce, aby spojenci Berlín vyklidili - blokáda záp. Berlína (chtěli je nechat vyhladovět), ten zásobován letecky, SSSR to vzdal
 • na okupační pásma rozděleno i Rakousko včetně Vídně, ze sovětského pásma žádná republika vytvořit nešla (příliš malé území) -> k rozdělení Rakouska nedošlo
 • po Stalinově smrti (1953) v r. 1955 se vítězné velmoci shodly na obnově nezávislosti Rakouska, podepsána Státní smlouva, okupační armády ho opustily, stává se demokratickým a neutrálním státemPřidal: jenikkozak 30. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 514
Zhlédnuto: 4529 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Poválečné dělení světa mezi supervelmociKomunistický převrat v ČeskoslovenskuDějepis