Evropa v době bronzové

12. září 2006

-    1900 - 700 let BC
-    bronz = měď + cín
-    je snadno tavitelný
-    Evropa je ve vývoji opožděna - v přední Asii je už v roce 4000 BC
-    řemesla se oddělují od zemědělství => výměnný obchod
-    nové obory - hutnictví, hornictví, kovolijectví, kovotepectví

    ·    starší doba bronzová (1900 - 1500 let BC)
o    únětická kultura
  -    krom ČR i v Německu, Polsku a na Slovensku
  -    důležité naleziště v Krušných horách (kvůli cínu, ten se vyměňoval za měď)
  -    pohřbívání ve skrčené poloze na pravém boku hlavou k jihu
  -    dobrá organizace řemesel
  -    keramika s leštěným povrchem
  -    bronzové nástroje a zbraně
  -    společnost majetkově rozčleněna (náčelníci po smrti ukládání do velkých mohyl, s výbavou)
o    otomanská a maďarská kultura
  -    hlavně na Slovensku
  -    1. opevněná centra (Košice, Báno)

    ·    střední doba bronzová (1500 - 1200 let BC)
-    vývoj se vrací zpět - mizí některé bohaté kultury
-    klesá hustota zalidnění <= ochladilo se
-    větší kmenové přesuny
o    kultura mohylového lidu
  -    pohřbívali do mohyl
  -    nové nástroje - srp, nůž, břitvy, pinzety
  -    hlavním zdrojem obživy kočovné pastevectví

    ·    mladší doba bronzová (1200 - 700 BC)
-    zaniká mohylová kultura
-    kmenové přesuny
-    války
o    kultura popelnicových polí
  -    ve střední Evropě
  -    pohřbívali do keramických uren (popelnic)
  -    velká opevněná sídliště
  -    rozvoj orebního zemědělství
  -    lid popelnicových polí jako 1. v Evropě dělá nástroje a štíty z bronzu
  -    poškozené věci přetavovány (1. recyklace)
  -    kanibalové
o    lužická kultura
  -    sever střední Evropy
  -    žárová pohřebiště
  -    1. hudební nástroje - lury
o    knovízská kultura
  -    střední Čechy
  -    taky lidojedi
o    milavečská kultura
  -    Morava
  -    to už nebyli lidojediPřidal: developer 14. 2. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 274
Zhlédnuto: 3676 krát