Elektrický náboj + Coulombův zákon

ELEKTRICKÝ NÁBOJ

- elektron = pochází ze starořečtiny, znamená to jantar

- elektricky nabitá tělesa mají kladný a záporný náboj, opačné se přitahují, stejné odpuzují

- bodový náboj = rozměry zelektrovaných těles jsou zanedbatelné, velikost náboje je zachována

- elektroskop = zařízení pro zjištění el. náboje

- jednotkou je 1 coulomb = velký náboj, který projde vodičem při proudu 1 ampér za 1 sekundu

- látky rozdělujeme na: a) vodiče - kov, dobře vedou el. náboj

   b) izolanty - guma

- zákon zachování elek. náboje : elektrický náboj v izolovaných soustavách zůstává stejný

COULOMBÙV ZÁKON

-vyjadřuje vzájemné silové působení mezi náboji

 Fe= k. Q1.Q2/r na druhou

Q1+Q2... elektrické náboje

k .. konstanta

- elementární el. náboj : náboj jednoho elektronu, značka e, e = 1,602 . 10-12 C
Přidal: Martina 4. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 129
Zhlédnuto: 6986 krát