< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Krize v církvi na přelomu 14. a 15. stoletíCharakteristika hlavních husitských směrůDějepis

Závěrečné období vlády Václava IV.

12. října 2007
-    měl hodně sporů, v Německu sesazen, dvakrát zajat → byl slabý
-    roku 1403 se vrací z vídeňského zajetí, politické poměry byly upevněny, šlechta posílila moc
-    nový arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hassenburka, zpočátku měl dobré vztahy s králem, podporoval církevní reformátory
-    nejvlivnější skupina reformátorů na Pražské univerzitě - univerzitní mistři - Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Jerolým Pražský, Křišťan z Prachatic, a jejich žáci - Jan Příbram, Petr z Mladoňovic, Jan Rokycana a další
-    Hus - nadřadil boží zákon (Bibli) nad světský, které zákony jsou v rozporu, nemusí se poslouchat, poddaný nemusí poslouchat vrchnost žijící v hříchu, šlo mu o nápravu systému
-    němečtí mistři to odmítali, stěžovali si papežovi Řehoři XII., že čeští mistři na Univerzitě šíří Wicklefovy bludy, arcibiskup se lek a přestal reformátory podporovat, reformátorů se ujal Václav IV.
-    roku 1409 Jan Hus přesvědčil Václava IV., aby vydal Dekret kutnohorský - poměr hlasů na univerzitě změněn předtím všichni 1 (Češi, Bavoři, Sasové, Poláci), teď Češi 3 → Němci začali Univerzitu opouštět, část z nich založila univerzitu v Lipsku, Pražská univerzita se tak stala 1. národním vysokým učením v Evropě, byl ztracen kontakt s ostatními, Univerzita upadá
-    roku 1412 Hus ve sporu s králem - kritizoval prodej odpustků (potvrzení o odpuštění hříchu), obchodovalo se s nimi, Václav IV. z toho měl podíl, král tedy přestal reformátory podporovat
-    v Evropě se šíří informace, že král umožňuje volné působení kacířů, mezinárodní nátlak, reformátorů se ujala česká šlechta - nejvyšší purkrabí Čeněk z Vartenberka, moravský hejtman Lacek z Krovář, Boček z Kunštátu
-    Hus se dostává do sporu s papežem, nad Prahou vyhlášen interdikt (všechny obřady zatrhnuty), Hus dán do klatby (kdokoli ho může beztrestně oddělat) → Hus opustil Prahu a káže na venkově, šíří myšlenky o brzkém konci světa - na Zemi antikrist, který bude bojovat proti křesťanství a Husovým současníkům dána příležitost proti němu bojovat → lidé zneklidněni, nepokoje
-    na podzim roku 1414 Hus obdržel pozvánku na koncil do Kostnice, aby se seznámili s jeho učením, Zikmund mu poskytl na cestu ochranku
-    kardinálové dospěli k tomu, že je Hus kacíř, chtěli, aby se vzdal myšlenek, uvězněn, papež Jan XXIII. byl odstraněn a Husovo vězení otevřeno, ale on v něm zůstal, tak mu ho papež Martin V. zase zavřel
-    6. července 1415 byl Hus jako nenapravitelný kacíř upálen, jeho myšlenky pak hájil Jerolým Pražský → za rok upálen taky, šlechtě se Husovo upálení nelíbilo, poslala do Kostnice protestní list - vinili Zikmunda, že se nepřimluvil
-    situace se radikalizuje, šlechta z farností vyhání kněze věrné papežovi, začali zabírat církevní majetek
-    Jakoubek ze Stříbra zavedl přijímání podobojí - rovnost křesťanů před Bohem
-    král Václav IV. začíná ztrácet kontrolu, Zikmund mu vyhrožuje křížovou výpravou
-    roku 1419 se rozmáhají poutě na hory - myšlenky Posledního soudu, zachráněni budou křesťané na horách + v městech Plzeň, Klatovy, Louny, Žatec, Slaný
-    významnou osobou husitů byl Jan Želivský, pod jeho vedením husiti vtrhli na Pražskou radnici a provedli defenestraci konšelů, v Praze vládne chaos
-    16. srpna 1419 dostal král mrtvici (byl to alkoholik), situace se zhoršuje, pražská chudina drancuje kostely a církevní majetky, např. jednou vtrhli do královy hrobky a začali do královy mrtvoly lít víno, radovali se, že s nimi zase vesele pije jako dřív
-    šlechta není schopná situaci uklidnitPřidal: developer 6. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 623
Zhlédnuto: 3597 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Krize v církvi na přelomu 14. a 15. stoletíCharakteristika hlavních husitských směrůDějepis