Publicistický styl a jeho útvary

- styl sdělovacích prostředků
- projevy –
o písemné – novinové a časopisové články
o mluvené – rozhlas, televize
- široká veřejnost se v nich seznamuje s aktuálními událostmi, otázkami aktuálního dění z oblastí politiky, kultury, sportu, ekonomiky...
- deníky a neodborné časopisy jsou určeny širokým vrstvám čtenářů
- různé zaměření

- funkce publicistického stylu –
o informační – oznamovací
o poučovací
o vzdělávací
o zábavná
o získávací
o přesvědčovací
- aktuální informace, přesvědčivé, dostupné

- řády –
- zcela publicistické – úvodníky, články, komentáře, kritiky
o zpravodajství
- jiné než publicistické – noviny – právní poradna (odborný styl), reklamy, inzeráty, televizní program (informační styl), básně, povídky, romány na pokračování (umělecký styl)
- smíšené útvary – fejeton, umělecká reportáž, kde se spojuje umělecký a publicistický styl
- zábavné – obrazové přílohy, anekdoty, křížovky, sudoku, horoskopy

- základním zdrojem informací jsou zpravodajské agentury – Česká tisková kancelář (ČTK)
- autoři novinových článků, dopisovatelé

- kompozice – logická výstavba, chronologický postup, dívat se na skutečnost z několika úhlů
- úvod – musí upoutat čtenáře (posluchače)
- musí umět zdůraznit aspekt

- osnova -
- úvod – upoutání
- stať – další podrobnosti
- závěr – shrnutí, předpoklad dalšího vývoje

- jazyk –
- přesné, výstižné vyjadřování

- automatizace – často používané výrazy – předpokládat, sportovní obraty (novinářské fráze)
- aktualizace – výrazy, které upoutávají, neobvyklé výrazy, mají upoutat pozornost čtenáře

- obměna frazeologie – využívají kontrastu, slovních hříček

- články psané především ve třetí osobě, první osoba – sloupky

- musí spojit informace známé s neznámými

- titulky –
- živé, působivé, seznámení s tématem, naznačují obsah textu, v přítomném čase - výrazné, velikost písma, typ písma…

- popisky –
- doprovod k fotografiím, schématům, grafům
- měly by být stručné
- přítomný čas

- redigování textu – úprava textu, autor napíše text, někdo další ho čte, odstraňuje nedostatky, posuzuje logickou strukturu, rozsah, objektivitu, faktickou správnost…Přidal: Werii 11. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 294
Zhlédnuto: 15885 krát