< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekvýrobní činnost podnikuZáklady společenských věd

Finanční analýza

Finanční analýza je soustava vytvořená z relativních (poměrových) finančních ukazatelů, které zkoumají různé charakteristiky financování podniku. Jde o ukazatele:

aktivity

likvidity

zadluženosti

rentability podniku

UKAZATELE RENTABILITY (ZISKOVOSTI, VÝNOSNOSTI)[Enter] Rentabilita tržeb = čistý zisk/tržby[Enter] Rentabilita celkových aktiv (vloženého kapitálu) = čistý zisk/aktiva Rentabilita vlastního kapitálu = čistý zisk/vlastní kapitál   UKAZATELE[Enter] AKTIVITY Obrat zásob = tržby/zásoby, Nebo = náklady/zásoby
Obrat stálých aktiv = tržby/stálá aktiva Obrat celkových aktiv = tržby/celková aktiva Obrat oběžných aktiv = tržby/oběžná aktiva Vázanost aktiv (rychlost obratu aktiv) = aktiva/tržbyUKAZATELE[Enter] LIKVIDITY Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky [Enter] Pohotová likvidita = (oběžná aktiva - zásoby)/krátkodobé závazky [Enter] Okamžitá likvidita = peněžní prostředky/krátkodobé závazky

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI Zadluženost = celkový dluh/celková aktiva Krytí úroků = zisk před započítáním úroků a zdaněním zisku/úroky   Financováním podniku se rozumí opatřování a používání kapitálu a peněz.
Úkolemfinančního řízení podniku je zajistit dostatečné množství peněz k tomu, aby podnik mohl fungovat, majetek podniku rostl a zajistil podniku dlouhý život .
Financování podniku může být běžné, mimořádné a samofinancování. Na velikost provozního kapitálu má vliv obratový cyklus peněz
.Schopnost podniku dostát svým závazkům se nazývá likvidita podniku. To je hlavním úkolem financování podniku.
Přidal: Rascot 23. 6. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 195
Zhlédnuto: 1534 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekvýrobní činnost podnikuZáklady společenských věd