< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Anglie za stoleté války a válek dvou růžíPoměry v církvi ve 14. a počátkem 15. stoletíDějepis

Hospodářský a společenský vývoj ve Svaté říši římské

12. stol. – dobré hosp. poměry, v úrodných německých oblastech vzrostl počet obyvatelstva -> hrozba přelidnění
12. – 13. stol. – Němci – stěhování na východ – záminka:
1) šíření křesťanství na území Polabských Slovanů => Křížové výpravy, na dobytém území vzniká Braniborská marka (=okrajové území říše), během N. kolonizace na území dnešního Německa – Slované vyhubeni, jediní přeživší Lužičtí Slované
I do Pobaltí – rytířské řády – řád Německých rytířů, řád Mečových rytířů; podporuje Přemysl Otakar II.
1255 – Přemysl Otakar II. dorazil k Baltu se svou armádou, založil Keninsberk
Brání se Poláci, Litevci, Rusové
1410 – bitva u Grunwaldu – Němečtí rytíři poraženi Polským vojskem
2) Němci někam pozváni (České země, Uherský stát) – modernizace hospodářství, osídlení území
13. stol. ve střední Evropě zakládají nová města – většina osídlena Němci
Římští panovníci chtějí hosp. silná města -> samospráva = svobodná říšská města (Praha, Vratislav), spojenec panovníků proti šlechtě
Nejsvobodnější postavení v severní Itálii – hosp. důležitá města, podnikání v oblasti textilní výroby -> vliv na rozvoj jihoněmeckých měst (Norimberk, Ulm, Augsburg)
Poč. 14. stol. – v Evropě se ustálily hlavní obchodní trasy – většina vedla přes území říše (např. severní Evropa - Středomoří, západní Evropa – Asie, Balt – Atlantik, Janov + Benátky – Alexandrie)
Zboží: textil, potraviny, kožešiny, včelí vosk, kov, koření
Dálkový obchod je rizikový – přepadávají je lapkové, piráti; vybírá se clo, nejednotné míry a váhy, není jednotný kalendář
Kvůli usnadnění obchodu – obchodní sdružení, v říši: Hanza – sdružení severoněmeckých měst, centrum: Lubeck; gildy – na západě
Poč. 14. stol. ovládala Hanza většinu obchodu na severu, sdružovala i 150 měst mimo říši, hlavní konkurenti = Dánové => válka, hanzovní města – vojenský pakt: Kolínská konfederace, Dánové poraženi
14. stol. období neúrody, morová epidemie (přelom 40. a 50. let) hlavně města, na venkově zločinnost, roste napětí mezi šlechtou a měšťanstvemPřidal: Tonda 13. 10. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 272
Zhlédnuto: 1851 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Anglie za stoleté války a válek dvou růžíPoměry v církvi ve 14. a počátkem 15. stoletíDějepis