Rozmnožování

ROZMNOŽOVÁNÍ

= reprodukce

-      V pohlavních orgánech vznikají pohlavní buňky- tzv. gamety

-      splynutím jádra vajíčka s jádrem spermie vznikne zygota

-      tělní buňky člověka jsou diploidní- obsahují 46 chromozomů

-      karyotyp= seskupení všech chromozómů v buňce

è v něm jsou – autozomy = chromozomy o stejné velikosti (22 párů)

   – heterochromozomy = pohlavní chromozomy

  -  různá velikost

  - 1 pár

-      informace o pohlaví člověka je uložena v DNA

-      Muži mají pohlavní chromozomy X a Y

-      Ženy mají pohlavní chromozomy X a Y

è = savčí typ

è PTAČÍ TYP JE OBRÁCENĚ !!!!

 

-      pohlavní buňky, které jsou haploidní (poloviční)-vznikají redukčním dělením – MEIÓZOU – z diploidních buněk (oocytů, spermatocytů)

-      zralá spermie i zralé vajíčko obsahují 23 chromozómů

-      o pohlaví dítěte rozhoduje spermie muže – buď X nebo Y

-      polovina genetických informací pochází od matky a polovina od otce

-      genotyp- soubor všech genů v jádru buňky

-      fenotyp- soubor znaků jedince, který žije v určitém prostředí(působení různých faktorů životního prostředí)

-      oogeneze- vývoj vajíčka

-      spermatogeneze- vývoj spermií

 POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY A MUŽE (gonády)

-      činnost pohlavních orgánů řídí hypotalamus, adenohypofýza a její hormony folitropin + lutropin + nervy
Přidal: trsaaatko 22. 3. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 630
Zhlédnuto: 1767 krát